Tillbaka till huvudmeny

Protektionism och osäker bostadsmarknad kan hota företagen

Högkonjunkturen fortsätter och landets småföretagare har fortfarande julafton. Protektionism i omvärlden samt en osäker bostadsmarknad kan dock få företagarnas skratt att stanna i halsen. Vi hörde oss för med JLL:s analyschef Tor Borg.

Handelshinder och protektionism i omvärlden kan hota Sveriges småföretagare.
Handelshinder och protektionism i omvärlden kan hota Sveriges småföretagare.

Högkonjunkturen fortsätter i Sverige utan tecken på någon tvär avmattning. För landets småföretagare innebär det med andra ord fortsatt julafton. Protektionism och handelshinder i omvärlden samt inhemsk osäkerhet på bostadsmarknaden kan dock få företagarnas skratt att stanna i halsen. Vi hörde oss för med JLL:s analyschef Tor Borg.

Väldigt snart kommer vi presentera sommarens resultatet av Affärsbarometern – den landsomfattande undersökningen av framtidstro och ekonomiskt läge hos Sveriges småföretagare. Men innan dess har vi låtit ett riktigt orakel sia om utgången. JLL:s analyschef Tor Borg (tidigare chefsekonom på SBAB och en återkommande kommentator av Affärsbarometern) ser ljust på framtiden. Dock ser han omvärldens protektionism och den osäkra bostadsmarknaden på hemmaplan som påtagliga risker för småföretagarna.

JLL:s anlyschef Tor Borg är positiv, men ser samtidigt risker för småföretagarna.
JLL:s anlyschef Tor Borg är positiv, men ser samtidigt risker för företagen.

Framtidstron hos landets småföretagare har enligt Affärsbarometern hållit sig på höga stabila nivåer under flera år, utan direkta tecken på tapp. Tror du att optimismen kommer fortsätta?

– I linje med den ekonomiska utvecklingen i landet så har småföretagarnas syn på framtiden varit ljus. Sannolikt kommer den starka framtidstron att finnas kvar framöver, även om vi nog får räkna med en viss dämpning i takt med att konjunkturen mattas något framöver.

Vad skulle enligt dig kunna få framtidstron att sjunka hos landets småföretagare?

– De största orosmolnen i dagsläget när det gäller omvärlden är signalerna om ökad protektionism. Inhemskt är det framför allt osäkerheten på bostadsmarknaden. Ett brant fall i bostadsbyggandet skulle kunna dra med sig övriga delar av ekonomin nedåt. Dessutom har vi byggt upp en stor räntekänslighet i ekonomin, vilket innebär att en oväntat kraftig ränteuppgång skulle kunna få stor nedåteffekt på konsumtion och investeringar.

Så här ser småföretagen på framtiden – mer från Vismas Affärsbarometer

Viktigaste frågan i riksdagsvalet

Snart är det riksdagsval. Vilken fråga eller frågor skulle du gissa på att småföretagarna ser som extra viktiga när de går till vallokalerna i höst?

 Både små och stora företag gillar förutsägbarhet och stabila spelregler. Så oavsett valutgång är nog det viktigaste att det kan bildas en stabil regering. Därtill är olika skattefrågor alltid viktiga för småföretagarna.

Oavsett valutgång är nog det viktigaste att det kan bildas en stabil regering.

Tror du att Donald Trumps protektionism och “krig mot frihandel” kan komma att slå hårt mot svenska småföretagare?

 Om allt prat omsätts i praktiken och protektionism och handelshinder ökar så kan Sverige drabbas hårt. Den svenska ekonomin är mycket beroende av utrikeshandel. Hälften av all produktion säljs till omvärlden och hälften av all konsumtion importeras från omvärlden. Många småföretag är därmed direkt eller indirekt beroende av utländska leverantörer och köpare.

Kan landets småföretagare generellt förvänta sig tuffare tider framöver efter flera år av en gynnsam ekonomisk situation?

– Vi står på toppen av en högkonjunktur samtidigt som inflationen och de offentliga finanserna är under kontroll, räntorna är rekordlåga och bostadspriser och aktiekurser är nära toppnivåer. Mycket bättre än så kan det makroekonomiska läget rimligtvis inte bli. Samtidigt finns det i dagsläget inte så mycket som talar för att vi står inför en snabb konjunkturnedgång. Snarare verkar det bli en långsam inbromsning. Med det sagt är det dock viktigt att komma ihåg att vissa branscher haft (och kommer att ha) stora utmaningar i spåren av strukturella förändringar som urbanisering, digitalisering, internationalisering, ökad reglering och ökade hållbarhetskrav.

Vi tackar Tor Borg för svaren. Resultatet av Affärsbarometern presenteras på visma.se/affarsbarometern inom några dagar.

Så här ser småföretagen på framtiden – mer från Vismas Affärsbarometer