Ekonomichefens krav på ett affärssystem

Viljan att styra sin avdelning mot att bli mer drivande och vägledande är tydlig. Vilka krav bör ställas på tekniken? Och vad krävs för att ta sig hela vägen?