Tillbaka till huvudmeny

Ekonomichefens krav på ett affärssystem

Viljan att styra sin avdelning mot att bli mer drivande och vägledande är tydlig. Vilka krav bör ställas på tekniken? Och vad krävs för att ta sig hela vägen?

Ekonomichefens krav på ett affärssystem
Många ekonomichefer på större företag vill styra sin avdelning mot att bli mer drivande och vägledande.

I dag ställs höga krav på affärssystem och företag är generellt väl insatta i både vad som krävs av dem samt vad de kan få, när det är dags att välja nytt. Här ser jag också en tydlig röd tråd i möten med framförallt ekonomichefer på större företag: Man vill bort från att rapportera och hantera och styra sin avdelning mot att driva och vägleda.

  • Man vet att man vill ha ett molnbaserat affärssystem
  • Systemet man väljer ska vara framtidssäkert 
  • Ambitionen är att gå ifrån traditionellt ekonomiarbete, och jobba mer datadrivet
  • Att automatisera är grundläggande, så att systemet “sköter sig själv”
  • Ett mål med affärssystembytet är att få mer tid till nya affärsmöjligheter 
  • Man litar på moderna system och vet att det fungerar
  • Självbetjäning är ett måste – det ska vara lätt att exempelvis lägga till och ta bort användare samt ändra rättigheter. 
  • Prenumeration är en självklarhet – fasta kostnader för de funktioner och tjänster man använder.

Vad krävs av ekonomichefen?

Vid ett affärssystemsskifte är mod att ifrågasätta de egna processerna och viljan att uppdatera sitt teams roll i organisationen en viktig nyckel för ekonomichefen. Att ekonomifunktionen ofta nämns som den avdelning som står inför mest osäkerhet när finansiella system byts ut kan göda onödig motvilja. Men med en tydlig ambition och rätt ledning kan det enkelt motas i grind, som jag ser det är står just ekonomifunktionen inför flest och mest spännande möjligheter vid en övergång till ett modernt affärssystem. 

Att samtalet om digitalisering ibland förs i en skrämselton och att “bortautomatiserad” är ett verb som fått fäste är uppriktigt tråkigt. Här har verkligen alla som initierar och driver moderniseringsprojekt en viktig uppgift att förankra varför och hur det man tillsammans står inför är ett tydligt avstamp framåt. 

Att redovisningsekonomer, löne- och personaladministratörer samt ekonomiassistenter i december förra året toppade Unionens lista över jobben som förändras mest av automatisering är något jag haft i bakhuvudet under året. Jag skulle inte säga att de jag pratat med hos våra nya kunder vittnat om helomvändningar, men jag hör mycket positivt om den kompetensförnyelse många anser sig genomgått. Samt exempel på hur nya rutiner och arbetssätt verkar energigivande.

Vilka krav bör man ställa på system och leverantör?

De absolut flesta av våra nya kunder väljer en molnlösning i dag. Och bland våra mångåriga kunder pågår en kontinuerlig uppväxling till antingen en molntjänst eller att ställa om sin licens till prenumerationsbaserad, som ett steg på vägen till molnet. 

En trygghet många vill åt när de väljer en molntjänst är att man inte riskerar att investera i teknik som föråldras eller kräver stort underhåll. En ytterligare dimension i det är vad systemet och leverantören kan erbjuda i tillägg samt framåt, i form av exempelvis HR-stöd, rekrytering, projekthantering, tidrapportering, beslutsstöd, lön och fakturering. Samt möjligheten att integrera med befintliga kärnsystem och andra tjänster.

Jag personligen brinner för system som gör det lättare att jobba inom ekonomi. Mina många år som konsult och projektledare i sådana projekt har såklart gett mig ovärderlig erfarenhet, men framförallt ett öga för både möjligheter och fallgropar.

Vill du bolla dina funderingar kring affärs- eller ekonomisystem får du gärna ta kontakt med mig!

Connecta med Charlotte (LinkedIn)

Mest populära