“Om 5 år kommer SaaS vara vanligare än OnPrem”

På Visma sker det ett konstant utveckling- och förbättringsarbete för att hela tiden ligga i framkant och erbjuda sina kunder bästa möjliga lösningar. Men det är också en svår balansgång då innovationskraften måste gå hand i hand med säkerhet, kompabilitet och omvärldens förväntningar.