Stor vinst när HR och lön kopplas samman

En HRM-lösning som medger att alla processer i en anställnings cykel – från rekrytering och lön till kompetensutveckling och medarbetarsamtal – hämtar information från samma källa, effektiviserar chefers och administratörers arbete samt höjer datakvaliteten.