Samordnad kontroll av leverantörer

Inför en samordnad registerkontroll hos Bolagsverket för att utesluta oseriösa leverantörer från offentliga upphandlingar. Det föreslår Leverantörskontrollutredningen i ett betänkande.