Tillbaka till huvudmeny

Personer i början av karriären anser oftare att de inte jobbar på ett företag i framkant, sett till teknik och arbetssätt

Att ålder spelar in i hur vi upplever saker och tar oss an utmaningar är en stor tillgång i företags förändringsarbete.

Personer i början av karriären anser oftare att de inte jobbar på ett företag i framkant, sett till teknik och arbetssätt

Personer i början av sin karriär anser mer sällan att företaget de jobbar på ligger i framkant sett till teknik och arbetssätt, jämfört med äldre. Det framgår av en undersökning initierad av Visma Software under februari.

Frågan som ställdes var: Anser du att du idag jobbar på ett företag som ligger i framkant, vad gäller arbetssätt och teknik? Bakgrunden till frågan är vår nyfikenhet kring hur personer på svenska företag ser på sin arbetsplats digitaliseringsmognad generellt. Samt hur det eventuellt skiljer sig åt beroende på var i karriären man befinner sig.

Resultatet? 50/50. Vi ser dock en noterbar skillnad mellan åldersgrupperna 30-39 år respektive 50+ där merparten (61 procent) av de yngre svarar att de inte anser sig jobba på ett företag i framkant, sett till teknik och arbetssätt. Medan majoriteten av de äldre (56 procent) svarar att de tycker sig göra det.

Spelar åldern roll för hur digitala vi är?

Enligt vår erfarenhet har ålder ingen direkt betydelse för hur digitala yrkesverksamma personer är. Men vi är övertygade om att det spelar in i hur vi upplever saker, och hur man tar sig an utmaningar och problem. Inte minst har vi många gånger sett bevis på hur ålder, erfarenhet och hur länge man jobbat på ett företag är viktiga parametrar i mixen av kollegor som är drivande i företags moderniseringsprojekt.

Förenklat sagt: Att värna medarbetarmixen och dra nytta av medarbetarnas olika tankesätt och erfarenheter skapar en värdefull dynamik. Hur tänker ni kring detta och hur ser det ut hos er i dag?

Vill du bolla dina tankar kring att ställa om arbetssätt och hur ni kan dra mer nytta av medarbetarnas erfarenheter och idéer, vi delar gärna mer av våra insikter och erfarenheter.

Hör av dig!

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes online av YouGov på uppdrag av Visma Software. Antalet respondenter var 539 sett till att endast svar från de som angivit att de arbetar räknades. Undersökningen genomfördes i februari 2022.

Mest populära

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.