Tillbaka till huvudmeny

Pandemin påverkar möjligheten till lönepraktik

Varje år börjar omkring 700 studenter en yrkesutbildning inom lön. Att lära i skarpt läge har stort pedagogiskt värde och en del av utbildningen är därför förlagd ute i arbetslivet. Just nu missar dock många studenter den chansen på grund av covid 19.

– Pandemin har haft stor inverkan på möjligheten att hitta uppdragsgivare för LIA. Ungefär en tredjedel av våra studenter hittar inte eller har vid olika tillfällen förlorat sin plats, säger Eva Ragnehag, LIA-samordnare på Iterum Education.

De senaste veckornas utökade restriktioner har inte förbättrat utsikterna. 

– Många har blivit hemskickade eller får inte påbörja sin praktik alls. Vi har klasser som för andra gången drabbas av pandemin då de ska göra sin andra LIA nu.

Alla vinner på att säkra tillväxten

Den som öppnar upp sin arbetsplats gör inte bara en insats för att säkra tillväxten inom yrket. Organisationer som välkomnar LIA utmanas med många frågor om hur och varför, vilket i sig är en tillgång i det ständiga förbättringsarbetet. 
– Som LIA-plats och handledare har du även möjlighet att pröva nya kandidater för kommande rekryteringar, säger Eva Ragnehag.

Sökes: fler LIA-platser

Alla privata och offentliga arbetsplatser är välkomna att ta emot LIA, bara det finns tillräckligt med uppgifter. Därför bör verksamheten ha minst en, gärna två personer, som arbetar med lön på heltid. Det krävs också att en resurs kan ta på sig rollen som handledare och vara stöd åt studenten.

I LinkedIn-gruppen LIA Möjligheter hittar du mer information och kan få kontakt med yrkeshögskolornas LIA-samordnare, till vilka du anmäler ditt intresse.

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • P27 läggs ner – vad händer nu?

    P27 Nordic Payments, projektet som skulle bygga en gemensam betalningsinfrastruktur i Norden, har dragit tillbaka sin ansökan om clearingtillstånd från Finansinspektionen.

  • Agda PS – nästa generations lönesystem

    Det händer mycket runt lönesystemet Agda PS. Planen för Agda PS är exceptionellt spännande, både för befintliga kunder men också för nya. Jag har träffat Mikko Keinonen, Product Development Director på Visma Enterprise, för att ta reda på mer.