Tillbaka till huvudmeny

Pandemin påverkar möjligheten till lönepraktik

Varje år börjar omkring 700 studenter en yrkesutbildning inom lön. Att lära i skarpt läge har stort pedagogiskt värde och en del av utbildningen är därför förlagd ute i arbetslivet. Just nu missar dock många studenter den chansen på grund av covid 19.

– Pandemin har haft stor inverkan på möjligheten att hitta uppdragsgivare för LIA. Ungefär en tredjedel av våra studenter hittar inte eller har vid olika tillfällen förlorat sin plats, säger Eva Ragnehag, LIA-samordnare på Iterum Education.

De senaste veckornas utökade restriktioner har inte förbättrat utsikterna. 

– Många har blivit hemskickade eller får inte påbörja sin praktik alls. Vi har klasser som för andra gången drabbas av pandemin då de ska göra sin andra LIA nu.

Alla vinner på att säkra tillväxten

Den som öppnar upp sin arbetsplats gör inte bara en insats för att säkra tillväxten inom yrket. Organisationer som välkomnar LIA utmanas med många frågor om hur och varför, vilket i sig är en tillgång i det ständiga förbättringsarbetet. 
– Som LIA-plats och handledare har du även möjlighet att pröva nya kandidater för kommande rekryteringar, säger Eva Ragnehag.

Sökes: fler LIA-platser

Alla privata och offentliga arbetsplatser är välkomna att ta emot LIA, bara det finns tillräckligt med uppgifter. Därför bör verksamheten ha minst en, gärna två personer, som arbetar med lön på heltid. Det krävs också att en resurs kan ta på sig rollen som handledare och vara stöd åt studenten.

I LinkedIn-gruppen LIA Möjligheter hittar du mer information och kan få kontakt med yrkeshögskolornas LIA-samordnare, till vilka du anmäler ditt intresse.

Mest populära