Tillbaka till huvudmeny

Optimering av lager för effektivare inköpsprocess

Många medelstora företag arbetar för att effektivisera sin inköpsprocess för lageroptimering och förbättrad leveransförmåga. Med ett affärssystem som kan anpassas efter företagets olika behov får du bättre kontroll över påfyllnadsalternativ, beställningspunkter och beställningskvantiteter.

Inköpsprocess, Bild: Freepik

Att arbeta med att förbättra sin inköpsprocess för optimering av lager är ofta komplext och följt av många frågor. När jag får förfrågningar gällande hantering av lagerfunktionalitet så handlar det ofta om vilket stöd som finns för olika påfyllnadsalternativ? Hur man på bästa sätt kan hantera sina beställningspunkter och beställningskvantiteter med målet att förbättra leveransförmåga och lageroptimering? Vidare handlar det också om vilken bransch företaget verkar inom? Vilken typ av artiklar som köps in, lagerförs och säljs?

Inköpsprocessens olika behov

För många räcker det att hantera sina regler för lagerpåfyllnad på mer basal nivå, att t.ex. inköpsförslag skall ske för att fylla upp lagret till hundraprocentig leveransförmåga. Att arbeta med fasta beställningspunkter och beställningskvantiteter. En del kanske väljer att hantera sin lagerpåfyllnad enligt max/min principen som är tämligen enkel att underhålla.

Andra företag har mer komplexa behov såsom önskemål att kombinera ovan nämnda principer med hantering av säsongsintensiva perioder. Andra vill låta inköpsparametrarna flyta i systemet baserat på t.ex försäljningshistorik.

Med ett affärssystem som tar hänsyn till inköpsprocessens olika steg och ditt företags behov kan processen bli både effektivare och tydligare.

Ett balanserat lager och full kontroll över inköpsprocessen

I vårt affärssystem Visma.net finns det möjlighet till ett flertal olika kombinationer. Du kan dessutom spara in både tid och resurser genom möjligheten att t.ex. automatisera styrning av inköpsparametrar, inköpsförslag, beställningar till leverantör, hantering av inleveranser ända fram till bokförd leverantörsfaktura. Här är exempel på hur du i systemet tar tillvara företagets olika behov:

  • Täckning för leveransförmåga: Ställ in i systemet att inköpsförslag skapas med hänsyn tagen till ditt företags orderstock. Det vill säga att systemet skapar ett inköp som täcker upp behovet för 100%-ig leveransförmåga för samtliga ordrar och restordrar.
  • Metod Min/Max: När en artikel understiger sin beställningspunkt, föreslår systemet att beställa upp till maxlager. Här tar man hänsyn till tillgängligt antal artiklar.
  • Fast beställningspunkt: Här anger du själv en fast beställningspunkt och en egen beställningskvantitet. Systemet kommer sålunda att ge förslag på inköp motsvarande beställningskvantiteten när lagret understiger beställningspunkten.
  • Säsongsanpassning: Ger dig möjlighet att låta beställningspunkten variera periodvis motsvarande en faktor som du anger. Fungerar utomordentligt för företag med hög och lågintensiva perioder under året där max/min lagret behöver justeras för att hålla optimal leveransförmåga.
  • Flytande beställningspunkt eller glidande medelvärde: Du kan låta beställningspunkterna flyta i systemet, baserat på historisk försäljning. Du kan själv ange vilken period som skall ligga till grund för beräkningen. Här bör du dock vara observant på om tidigare onormala händelser inträffat under perioden, t.ex avvikande stora order eller andra transaktioner som du önskar exkludera från beräkningen.

Det finns som sagt goda möjligheter att ta kontroll över inköpsprocessen och är glada att vi kan erbjuda en mycket god flexibilitet vad det gäller inköp/lager. Låt oss visa dig hur Visma.net Logistics fungerar på ett kostnadsfritt webbinar.

Se lediga tider och boka här!

Mest populära