Tillbaka till huvudmeny

Ökat behov av e-tjänster under pandemin

Coronaviruset har i stor grad påverkat vardagen för dom flesta, men digitala förutsättningar har underlättat i många aspekter. Att kunna hantera sina ärenden på distans har minskat de utmaningar som uppkommit i samband med pandemin, och skapat ökad delaktighet och bättre insyn både för medborgare och instanser.

man med dator

Funktionella e-tjänster som förenklar och underlättar

Det finns flera fördelar med att använda e-tjänster jämfört med att använda pappersblanketter. E-tjänster gör det möjligt för medborgare att skicka in ärenden digitalt, dygnet runt. Det innebär även att den personal som hanterar inkomna ärenden kan sköta sitt arbete på distans. Utöver en ökad tillgänglighet och bekvämlighet bidrar e-tjänster även till snabbare service och en tydligare översikt av inskickade ärenden. Med automatiserade lösningar kan man undvika tidskrävande moment då systemet påskyndar tidsförloppet på ett säkert sätt och därmed möjliggör förenklade processer.

Idag finns det en mängd olika e-tjänster och beroende på vilken e-tjänst som ska användas behöver man oftast bara tillgång till e-legitimation eller Mobilt BankID för att skapa ett ärende. 

Större möjligheter med behovsanpassade e-tjänster 

E-tjänster bör utformas så att de uppfyller de förväntningar på funktioner och egenskaper som det finns behov för. Det är viktigt att säkerställa att tjänsten är pålitlig och att informationen är aktuell och uppdaterad. En annan viktig funktion är att tjänsten ska vara transparent med möjlighet till att få bekräftelse av mottagna ärenden, samt att man med en effektiv sökfunktion kan se över och hantera sina ärenden.

Skräddarsydda lösningar gör det möjligt att planera, bygga och lansera e-tjänster som skapar nytta för allmänheten – både under och efter pandemin.

Visma skräddarsyr anpassade e-tjänster utifrån din organisations behov med vår kraftfulla e-tjänsteplattform med fokus på effektivisering och digitalisering.

Läs mer och kontakta oss