Tillbaka till huvudmeny

Öka försäljningen med Business Intelligence

Vilka är de största utmaningarna för försäljningschefer och säljare under 2015? Varför är korrekt rapportering så viktig och hur kan verktyg för Business Intelligence öka er försäljning?

Hur du kan öka motivationen och öka försäljningen med Business Intelligence

Att vara säljare är ett av de roligaste jobben i världen, och samtidigt ett av de mest krävande. Det gäller att få kunden att lyssna och fatta beslut, samtidigt som den interna organisationen ständigt jagar på för ett resultat.

En studie på uppdrag av företaget Inside Sales som publicerades i Forbes i början av augusti 2015 tar upp de 4 främsta utmaningarna för försäljningschefer och deras säljare under 2015.

Utmaningar för försäljningschefer och säljare 2015

1. Att ha tillräckligt många leads av hög kvalitet.

För att det ska finnas leads behöver det finnas en efterfrågan och en marknadsföring där erbjudandet möter kundens behov. Det är lönt att lägga resurser på leadsgenerering, eftersom det ger avkastning menar författaren.

2. Att anställa ”rätt” personal, det vill säga som vill och kan prestera.

För säljarna själva handlar den största utmaningen om att få kontakt med relevant beslutsfattare. Med en effektiv marknadsprocess underlättas arbetet att komma i kontakt med rätt person.

3. Att motivera respektive att förbli motiverad. 

Enligt Gallups och Business Reviews ligger följande motivatorer i topp:

 • Prestation
 • Erkännande
 • Arbetsuppgifter
 • Ansvar
 • Befordran
 • Tillväxt

Lägg märke till att lönen inte nämns som en motivator.

4. En korrekt rapportering.

Denna punkt påverkar i hög grad de övriga. Om du vet vilken typ av affärer som ni brukar vinna samt vilka kunder som är mest lönsamma, kan du ta reda på hur fler inom er målgrupp kan bli era nöjda kunder, vilka säljare ni ska satsa på och ge erkännande, ansvar och befordran. Då kan ni också gynna er tillväxt.

De flesta medelstora och större bolag som kontaktar oss idag, frågar just efter bättre rapportering. Syftet är att uppnå en bättre lönsamhet genom en effektiv resurshantering. Vi märker också ett ökat behov av att schemalägga processer och automatisera flöden.

Med verktyg för Business Intelligence kan du sprida interaktiva, behörighetsstyrda rapporter i din organisation, så att varje beslutsfattare får relevant information.

Hämta vår BI-guide

Mest populära

 • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

  Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.