Tillbaka till huvudmeny

NY! Korttidsarbete – Branschkod 2.0 för praktisk lönehantering

I början av april publicerade Srf konsulterna en branschkod för praktisk lönehantering av korttidsarbete. Materialet togs fram av Srf konsulterna, SCB och Medlingsinstitutet tillsammans med systemleverantörerna, där bland annat Visma är representerade. Nu kommer uppföljaren, Branschkod 2.0 som innehåller följande kompletteringar.

Branschkod 2.0 för hantering av korttidspermittering i löneprocessen
Branschkod 2.0 för hantering av korttidspermittering i löneprocessen
  • Förtydligande kring förlängning av stöd
  • Förutsättningar för avstämning av korttidsarbete
  • Uppgifter om medelantalet anställda till årsredovisningen
  • Tydliggörande om vikten av underlag och dokumentation
  • Retroaktiv lön

Mest populära