Tillbaka till huvudmeny

Nu får kommuner stöd att hålla koll på hjälpmedel

20 av Sveriges 21 regioner optimerar redan sin hantering av rullstolar, kryckor och andra hjälpmedel med stöd av Visma Sesam. Till sommaren erbjuds systemet i en ny paketering anpassad efter kommunala behov, som ger samma förutsättningar för kostnadseffektivitet och bra service till brukarna.

Rätt hjälpmedel i rätt tid ökar inte bara enskilda individers livskvalitet, utan sparar även mycket skattepengar för kommunen. Trots det, brister inte sällan kontrollen vilket i sin tur leder till onödig lagerhållning, inköp och väntetider för brukaren.

Det finns många sätt att exemplifiera det monetära värdet av att en kommun har koll på lagret och ruljansen av brukade hjälpmedel. De flesta går nämligen att återanvända efter rekonditionering, till en snittkostnad på 615 kronor. Tvingas kommunen däremot köpa nytt är snittkostnaden för dyrare hjälpmedel – som en elscooter, lyft eller cykel – 19 600 kronor! 

Hjälpmedel kan dessutom ha betydelse för snabb och trygg hemgång efter en sjukhusvistelse. Ibland händer det att patienter måste stanna kvar på grund av att nödvändiga hjälpmedel saknas, då till en kostnad för skattebetalarna på 7 800 kronor per dygn. 

Visma Sesam – anpassat kommunerbjudande 

Kommunernas uppdrag kring hjälpmedelshantering varierar. En del har samarbetsavtal med regionen, andra ansvarar bara för att förse kommuninvånare över 20 år med hjälpmedel. I många kommuner är logopeder, fysioterpeuter och andra förskrivare redan bekanta med webSesam, beställargränssnittet till den digitala lösning som effektiviserar nästan alla regioners hjälpmedelshantering. 

Mer om Sveriges främsta digitala stöd för kostnadseffektiv hjälpmedelshantering

Visma Sesam har utvecklats i nära samarbete med regionerna, för att optimera deras hjälpmedelshantering och säkra en kostnadseffektiv och trygg vård. Systemet ger användarna en god överblick i realtid och det är lätt att spåra hjälpmedlen och se brukarens historik. Systemet har lika stor potential att effektivisera en kommuns hjälpmedelshantering och därför lanserar Visma inom kort en ny paketering, som inkluderar de delar en kommun har störst nytta av.

– Många kommuner kan spara mycket på att styra upp hjälpmedelshanteringen. Med Sesam får de bättre möjlighet att styra verksamheten och optimera hela kedjan. I slutändan handlar det om ökad trygghet och bättre kvalitet, när snabbare och enklare handläggning också innebär mer tid till brukaren, säger Jenny Karlèn, produktmarknadschef för Visma Sesam.

Vill du veta mer om Visma Sesam för kommuner? Kontakta din kundansvarige säljare, eller skicka ett mejl till sales.publitechab@visma.com.

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.