Tillbaka till huvudmeny

Nu blir det enklare att hantera bisyssla

Bisyssla är en ny funktion som ingår i satsningen på en digitaliserad ärendehantering i Personec P. Som medarbetare kan du lämna information om eventuell bisyssla digitalt inom ramen för lösningen, inbyggt i applikationen.

Digital ärendehantering är en licens i Personec P som ger en automatiserad hantering av olika typer av ansökningar från medarbetare. Du slipper papper som måste skrivas ut, kontrolleras och signeras i flera led. 

Som bisyssla räknas ett engagemang, jobb eller uppdrag som du ägnar dig åt vid sidan av din anställning. För dig som är statligt anställd finns regler om bisysslor i både lag och kollektivavtal. För att underlätta för såväl lönekonsulter som chefer och medarbetare kan man nu registrera eventuell bisyssla helt digitalt i Personec P. Funktionen är möjlig från och med vårversionen. 

– Medarbetare kan lämna information om eventuell bisyssla digitalt, alternativt intyga att man inte har någon bisyssla. När medarbetaren lämnat uppgiften om bisyssla går ärendet till chefen som kan godkänna eller avslå ärendet i systemet. I samband med beslut finns möjlighet för chefen att motivera sitt beslut, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.

Allt fler ansökningar blir digitala

Framöver kommer ytterligare e-tjänster, både befintliga och nya ärendeflöden, att ersättas med den digitala ärendehanteringen. Till exempel ansökan om tjänstgöringsintyg, begära extra skatteavdrag, bifoga intyg/dokument eller egen uppsägning. 

– Vi vill automatisera i princip allt som en medarbetare kan ansöka om, säger Håkan Karlsson. 

Läs mer om digital ärendehantering