Tillbaka till huvudmeny

Nu är tid att rapportera till FORA

Därför ska företag rapportera slutliga löner till FORA mellan 2-31 januari och detta ska de tänka på.

Rapporten till FORA utgör grund för hur mycket pengar som ska föras över till anställdas pensionsförvaltare Bild: Fora, Johan Olsson
Rapporten till FORA utgör grund för hur mycket pengar som ska föras över till anställdas pensionsförvaltare Bild: Fora, Johan Olsson

Före sista januari ska företag rapportera in slutliga löner till Fora. Fora är en oberoende och icke vinstdrivande valcentral som behöver uppgifter om anställda och deras faktiskt utbetalda löner, för att i sin tur kunna beräkna föregående års slutliga kostnad för försäkringar och tjänstepension. Beloppet jämförs därefter med hur mycket företaget redan har betalat och ett eventuellt över- eller underskott regleras på februarifakturan.

Lämna i tid – undvik föreseningsavift

Den slutliga lönerapporten sammanställs med uppgifter som finns in företagets lönesystem. Rapporteringen är nödvändig eftersom den innehåller andra uppgifter än de som skickas till exempelvis Skatteverket. Dessutom ligger rapporten till grund för hur mycket pengar som ska föras över till anställdas pensionsförvaltare. Om lönerna inte har rapporterats senast den 31 januari, tar Fora ut en förseningsavgift på 1 000 kronor. 

Fora i siffror

 • Förmedlar drygt 19 miljarder kronor i premier och avgifter
 • åra kunder är 235 000 företag och deras anställda.
 • Cirka 4 miljoner individer omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna som Fora administrerar

Lönetyper som inte ska ingå i den lönesumma som rapporteras till Fora

 • Arvoden
 • Avgångsersättning (den del som betraktas som skadestånd)
 • Bidrag till resekostnader
 • Bilersättning
 • Bilförmån
 • Dricks
 • Fria resor till/från arbetet
 • Garageförmån
 • Gratifikation i form av aktier och obligationer
 • Kostförmån
 • Kostnadsersättning
 • Optioner
 • Premier för Livsarbetstidspension (LP)
 • Skattepliktiga och ej skattepliktiga traktamenten
 • Vinstandel och vinstdelning


Mest populära

 • Digital AW går att anpassa efter budget och antalet deltagare

  Tips för en lyckad digital AW

  I oktober har det gått 200 dagar sedan flytten till hemmakontoren i mars. Innan corona var After Work en vanlig aktivitet för att skapa trivsel på jobbet. Så vad krävs för att få till en lyckad digital AW, nu när kollegorna är utspridda? 

 • Tillfälliga regler för julklappar till anställda under corona

  Julklappar till anställda i coronatider

  I år när många sitter utspridda på hemmakontoren kan det bli extra svettigt för arbetsgivarens tomte. Samtidigt har tomten möjlighet att vara extra generös, utan att riskera skattekonsekvenser för mottagaren.

 • Pandemin påverkar möjligheten till lönepraktik

  Varje år börjar omkring 700 studenter en yrkesutbildning inom lön. Att lära i skarpt läge har stort pedagogiskt värde och en del av utbildningen är därför förlagd ute i arbetslivet. Just nu missar dock många studenter den chansen på grund av covid 19.