Tillbaka till huvudmeny

Nu är tid att rapportera till FORA

Därför ska företag rapportera slutliga löner till FORA mellan 2-31 januari och detta ska de tänka på.

Rapporten till FORA utgör grund för hur mycket pengar som ska föras över till anställdas pensionsförvaltare Bild: Fora, Johan Olsson
Rapporten till FORA utgör grund för hur mycket pengar som ska föras över till anställdas pensionsförvaltare Bild: Fora, Johan Olsson

Före sista januari ska företag rapportera in slutliga löner till Fora. Fora är en oberoende och icke vinstdrivande valcentral som behöver uppgifter om anställda och deras faktiskt utbetalda löner, för att i sin tur kunna beräkna föregående års slutliga kostnad för försäkringar och tjänstepension. Beloppet jämförs därefter med hur mycket företaget redan har betalat och ett eventuellt över- eller underskott regleras på februarifakturan.

Lämna i tid – undvik föreseningsavift

Den slutliga lönerapporten sammanställs med uppgifter som finns in företagets lönesystem. Rapporteringen är nödvändig eftersom den innehåller andra uppgifter än de som skickas till exempelvis Skatteverket. Dessutom ligger rapporten till grund för hur mycket pengar som ska föras över till anställdas pensionsförvaltare. Om lönerna inte har rapporterats senast den 31 januari, tar Fora ut en förseningsavgift på 1 000 kronor. 

Fora i siffror

 • Förmedlar drygt 19 miljarder kronor i premier och avgifter
 • åra kunder är 235 000 företag och deras anställda.
 • Cirka 4 miljoner individer omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna som Fora administrerar

Lönetyper som inte ska ingå i den lönesumma som rapporteras till Fora

 • Arvoden
 • Avgångsersättning (den del som betraktas som skadestånd)
 • Bidrag till resekostnader
 • Bilersättning
 • Bilförmån
 • Dricks
 • Fria resor till/från arbetet
 • Garageförmån
 • Gratifikation i form av aktier och obligationer
 • Kostförmån
 • Kostnadsersättning
 • Optioner
 • Premier för Livsarbetstidspension (LP)
 • Skattepliktiga och ej skattepliktiga traktamenten
 • Vinstandel och vinstdelning


Mest populära

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

 • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

  Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.