Tillbaka till huvudmeny

Äntligen ett molnbaserat affärssystem för större företag

Nordiskt näringsliv står inför en digitaliseringsvåg och nu kan även stora företag med komplexa behov ta steget till ett molnbaserat affärssystem.

Øystein Moan, koncernchef Visma, om möjligheterna med ett molnbaserat affärssystem.

Nu kan även stora företag med komplexa behov byta till ett molnbaserat affärssystem, säger Øystein Moan, koncernchef för Visma. Och det utan att kompromissa med funktionalitet, stabilitet eller prestanda. Nordiskt näringsliv står inför en digitaliseringsvåg som bör mötas med handlingskraft och anpassningsförmåga.

Låg tröskel, stort steg

– Tröskeln för att byta affärssystem har aldrig varit lägre. Uppstarten av ett molnbaserat affärssystem kräver ingen större investering och en abonnemangskostnad är betydligt mer förutsägbar än de olika prismodeller företag känner till idag. Kostnadsfria uppgraderingar sker automatisk och driftsmiljön hanteras av leverantören, säger Moan.

Övergången till ett molnbaserat affärssystem är dock ett stor omvälvning och Moan förnekar inte att driftsättningen av en molnlösning är en utmaning för många företag. Inte bara rent tekniskt, utan även förändringen i arbetssätt, organisation och mentalitet.

– En framgångsrik implementering av ett nytt, molnbaserat affärssystem måste gå hand i hand med förändringar i interna rutiner, processer och tankesätt. Skaffar du en elektrisk skruvdragare använder du den inte på samma sätt som en vanlig skruvmejsel. Steget upp i molnet måste vara helhjärtat, inte halvhjärtat.

Affärssystem som motor för digitalisering

För somliga företag kommer steget till ett affärssystem i molnet vara en viktig del av en genomgripande digitaliseringsprocess som omfattar hela organisationen. För andra kommer övergången i praktiken fungera som en språngbräda för en bred och djupgående digital transformering. Den gemensamma nämnaren är ett molnbaserat affärssystem som en stark drivkraft för effektivisering och digitalisering.

– Vi går in i en era där omsättningstakten ökar. Företag med långsam förändringstakt och låg innovationsnivå hamnar snabbt på efterkälken. Implementeringen av ny teknologi som stödjer smarta affärsmodeller är avgörande för att inte bli omkörd. Och för de allra flesta företag utgör affärssystemet själva grunden för en effektiv IT-arkitektur, säger Moan.

Bryt gamla mönster

Visma.net är namnet på Vismas molnbaserade systemportfölj för större företag på den nordiska marknaden. Den är inte avsedd för traditionella arbets- och tankemönster. Tvärtom har Visma byggt systemet för att främja kundernas nya, digitala vardag, enligt Moan.

I molnet har användarna obegränsad flexibilitet och rörlighet. Kärnprocesser inom redovisning, logistik och löner automatiseras och regelstyrs. Automatisk händelserapportering med efterföljande hantering ersätter manuella rutiner. Fler och fler uppgifter hanteras på mobilen. Och kontinuerliga uppdateringar från systemleverantören ger förbättringar i programvaran – utan att kunden behöver lyfta ett finger.

– Visma har investerat över 500.000 kodtimmar i Visma.net. Ett team på 120 personer arbetar varje dag med att utveckla portföljen. 8000 timmar varje månad. Det har högsta prioritet hos oss eftersom vi vet att våra kunder förväntar sig – och förtjänar – ett system i ständig utveckling som fungerar dygnet runt, året runt. Med kontinuerlig felkorrigering, ny funktionalitet och uppdateringar efter statliga krav.

Hur stor ”teknisk skuld” har ditt företag?

Rätt tid för att byta till ett molnbaserat affärssystem varierar från företag till företag. Men det råder ingen tvivel om att det straffar sig att sitta fast med ett system som för länge sedan passerat sitt bäst-före-datum. Moan menar att ”teknisk skuld” är en term varje förutseende entreprenör bör ha i åtanke.  

– Teknisk skuld beskriver gapet mellan ideal och faktisk teknisk mognad i ett företag. I en värld där rätt användning av IT väger allt tyngre för lönsamhet för alla verksamheter, är detta en fråga som får ökad betydelse för varje dag som går. Det är företag som kan anpassa sig och minimera sin tekniska skuld som kommer att lyckas i framtiden.

Anmäl dig till ett kostnadsfritt webbinar och se hur ett molnbaserat affärssystem kan öka lönsamheten för ditt företag. 

Se lediga tider och boka