Tillbaka till huvudmeny

Har molnbaserade affärssystem funktionaliteten du behöver?

Allt fler företag väljer molnbaserade affärssystem. Välj ett system som ger dig möjligheten att växla upp, växa och ytterligare effektivisera verksamheten.

Är molnbaserade affärssystem kraftfulla nog? Bild: makyzz / Freepik
Är molnbaserade affärssystem kraftfulla nog? Bild: makyzz / Freepik

Jag upplever att allt fler företag idag helst vill slippa infrastrukturfrågor som innefattar lokalt installerade servrar, servrar i molnet hos en driftsleverantör, fjärrskrivbord, eller egen it-personal. Man vill ha snabb åtkomst till information från flera olika plattformar; webbläsaren, datorn, surfplattan och, kanske viktigast av alla, från mobilen. Ringer jag en kund vill jag gärna kunna registrera en order eller se kundhistoriken på samma gång. Där kommer molnbaserade affärssystem in i bilden.

Många företag abonnerar på ett affärssystem i molnet för mobilitet och för att kunna anpassa lösningen efter behov, exempelvis antal användare eller funktionalitet. Traditionellt har det varit så att leverantören av ett affärssystem frågat hur företagets behov ser ut och sedan anpassat lösningen genom utvecklingsprojekt, vilket kan resultera i många timmars debitering. Men har molnbaserade affärssystem tillräckligt stark funktionalitet i logistikprocesserna och ekonomiflödet? Det har varit ganska glest med molnbaserade affärssystem på den svenska marknaden, och de lösningar som finns har i första hand varit inriktade på ekonomiprocesserna och enklare logistikbehov hos mindre bolag.

Är det verkligen så att ett mindre bolag inte har samma behov som ett större? Med 30 år som verksamhetskonsult inom affärssystem, bland annat Visma.net Financials och Logistics, säger min erfarenhet att det många gånger inte är storleken på bolagen som styr kraven på funktionalitet.

Ta logistikfunktionerna i Visma.net som exempel. Visma.net baseras på en plattform som till 100 procent är utvecklad för att användas som en SaaS (Software as a service) -lösning. Det jag uppfattar som en av styrkorna i Visma.net är den redan förberedda automatiseringen av alla leden i processerna som dessutom är skalbara efter ett företags organisation och storlek. Ett mindre företag kanske vill automatisera vissa processer som de anser som onödiga kontrollsteg, medan ett större företag vill att det ska passera vissa roller och kontrolleras.

Väx tillsammans med ditt affärssystem

Det finns ett stort utbud av funktionalitet i Visma.net, bland annat logistikfunktioner, som saknas i många traditionella affärssystem. Ta hjälp av en erfaren konsult för att komma fram till hur och vad man kan nyttja i systemet och vilka parametrar som behöver sättas för att det ska stödja verksamheten på bästa sätt.

Här är några exempel på vad ett molnbaserat affärssystem som Visma.net kan hantera idag:

Multipla lager

  •  Inköpsförslag från leverantör eller påfyllnad från annat lager
  •  Det finns komplett affärslogik för att hantera utleverans, orderdokument, transport och varumottag, och i redovisningen se värdet av varor på väg, exempelvis till ett annat lager
  •  Obegränsat antal placeringar kan sättas på varje lager, vilka kan ställas in huruvida det är tillgängligt för försäljning, inköp, lageröverföring med mera

Automatisk beräkning av beställningspunkter

  • Utifrån historiska försäljnings- och inköpstransaktioner, med eller utan säsongsparametrar, kan systemet räkna ut nya beställningspunkter, ledtider med mera åt dig
  • Det nyttjas sedan vid skapande av nya påfyllnadsförslag i kombination med lagersaldo inneliggande försäljnings och inköpsorder

Avancerad inventeringsrutin

  • Utifrån lagerrörelser kan du automatberäkna och få hjälp med att klassa dina varor som A, B, C varor. Det innebär bland annat att du från förslaget kan styra vilka varor som ska inventeras oftare än andra, och skapa rullande förslag på inventeringsunderlag

Ovanstående är exempel på avancerade funktioner som jag upplever saknas i enklare molnbaserade affärssystem (och i många traditionella, icke-webbaserade affärssystem för den delen). Många företag ser nyss nämnda exempel som överkurs och onödigt. Men tänk till; vilka behov har jag imorgon? Nästa år? Åren därefter? Säkerställ att din affärssystemsleverantör kan ge dig möjligheten att växla upp, växa och ytterligare effektivisera din verksamhet.

Analysera marknaden, det kommer allt fler system som från grunden är utvecklade för att levereras som en SaaS-lösning. Fördelen med dem är att de inte har något arv från en äldre lösning som begränsar möjligheterna till utveckling.

Framtiden är redan här. Det finns kraftfulla affärssystem i molnet.

Vill du veta mer om Visma.net?  Anmäl dig till ett kostnadsfritt webbinar.

Se tider och boka här!

Mest populära