Tillbaka till huvudmeny

Möjliggör besparingar med spendanalys

Det råder inget tvivel om att det är svåra tider vi befinner oss i. För organisationer och verksamheter är det därför ännu viktigare att ta kontroll över inköpen och identifiera möjliga besparingar. En spendanalys ger dessa förutsättningar.

Besparingar med spendanalys
Besparingar med spendanalys

Det råder inget tvivel om att det är svåra tider vi befinner oss i. För organisationer och verksamheter är det därför ännu viktigare att ta kontroll över inköpen och identifiera möjliga besparingar. En spendanalys ger dessa förutsättningar.

Det kan vara svårt att få en överblick över vad som egentligen köps in och för hur mycket i en organisation. Inköp av varor och tjänster från externa leverantörer står ofta för en stor del av ett företags totala kostnader och det är viktigt att ha bra koll över hur pengarna spenderas. I denna osäkra tid vi befinner oss i, där många företag tvingas varsla eller korttidspermittera medarbetare, är det därför även lönt att se över sina inköp för att minska utgifterna. Det naturligt att angripa all osäkerhet med att snabbt försöka få full koll på sina kostnader. En spendanalys ger en mycket god visibilitet över spenden och gör det enklare att identifiera möjliga besparingar.

Manuell datahantering kan ge missvisande slutsatser

Att investera i ett spendanalysverktyg ger möjlighet till effektiv dataimport som minskar arbetsbelastning, möjliggör datatvätt och kortar tiden från datainsamling till analys. Ett system möjliggör också transparens i verksamheten för det jobb ni lägger ner. Det är inte ovanligt att inköpsorganisationer fortfarande analyserar sin spenddata i Excel. Att hantera data manuellt tar dels mycket tid i anspråk men det det förhindrar också transparens i verksamheten och bidrar till ökad risk för felaktigheter i analysens grunddata med många manuella steg. Med fel data blir slutsatserna också missvisande och kostnaderna kan därmed dra iväg.

Spendanalys används för att skapa en bild över en organisations inköps- och leverantörsmönster. Den ska visa hur stor den totala inköpsvolymen är, vilka de stora inköpsområdena är, hur många leverantörer organisationen har, hur det är med avtalstroheten med mera.

[highlight]Med en spendanalys får du: [/highlight]

 • En bättre helhetsbild av hur nuläget ser ut för inköp över hela organisationen
 • En översikt av företagets spend hos varje leverantör
 • Se vilken spend företaget har hos leverantörens konkurrenter
 • Minskade vilda inköp
 • Kvantifiering av besparingar
 • Ändrade inköpsbeteenden

[highlight]Generellt kan man säga att en spendanalys besvarar följande frågor: [/highlight]

 • Vad köper vi?
 • Hur mycket köper vi för?
 • Från vilka leverantörer köper vi?
 • Hur köper vi?
 • Vem är det som köper?

I denna märkliga och utmanande tid vi lever i just nu så kan en spendanalys hjälpa många inköpsorganisation till att finna besparingsmöjligheter. 

Vill du veta mer om möjligheterna ett spendanlysverktyg ger, eller boka en demo eller ett möte med oss?

Kontakta oss