Spendanalys med marknadens mest effektiva lösning

Oavsett om du söker överblick för verksamhetens kostnadsutveckling eller studerar detaljer avseende leverantörsutveckling och kategorier, erbjuder Spendency dig marknadens mest effektiva stödsystem för analysarbete.

 


Ta kontroll över inköpen. Identifiera möjligheter för besparingar.

Spendanalys ger dig förutsättning att förstå vad som köps, för hur mycket och från vilka leverantörer. Analysera per kategori, leverantör eller transaktion.

Kontroll på kostnader

Helhetsbild för inköp

Upplev en komplett dashboard med 50 expanderbara grafer. Få full överblick per kategori, leverantör, transaktion eller avtalstrohet.

Kort startsträcka

Lättillgänglig analys

Verktyget är behörighetsstyrt så att rätt person har tillgång till relevant data. Du kan även sammanställa leverantörer och kostnadsmassa från flera externa källor.

Lättillgängligt för alla

Kort startsträcka

Spendency levereras som plug and play. Du får snabbt tillgång till lösningen och kan importera önskad data direkt.

 

Inspireras av våra kunder

Vi levererar molntjänster för komplett stöd genom hela inköpsprocessen till tusentals organisationer och företag.

 

Spendanalys för Högskolan Väst
Pite Energi är nöjd användare av Spendency

 

Järfälla kommun är nöjd användare av Spendency

 

Tyréns är nöjd användare av Spendency

  Upptäck spendanalys med Spendency

Gör vardagen enklare med en spendanalys. Spendency har många smarta och avancerade funktioner, men är ändå enkelt att använda utan förkunskap.
Molnjänst
Molntjänst
Spendency kräver ingen installation. Underhåll och uppdateringar ingår i årsavgiften.
 
Enkelt gränssnitt
Enkelt gränssnitt
Spendency är ett intuitivt drag & drop-verktyg och du laddar enkelt upp din egen spenddata.

Analysera ut olika perspektiv
Analysera ut olika perspektiv
Växla mellan olika analysperspektiv; kategori-, leverantörs- eller transaktionsperspektiv.
Mät avtalsefterlevnad
Mät avtalsefterlevnad
Möjliggör uppföljning utifrån avtalsefterlevnad.
 
 
Skapa faktabaserade underlag
Skapa faktabaserade underlag
Basera det strategiska inköpsarbetet på faktabaserat underlag som visar mätbara effekter.

Bygg egna kategoriträd
Bygg egna kategoriträd
Definiera egna kategoriträd utifrån er inköpsorganisation eller använd standardträd.

Automatiserad kategorisering och fördelning
Automatiserad kategorisering och fördelning
Spendency erbjuder möjligheter att definiera regler för automatisk kategorisering.
 
Slå samman spend automatiskt
Slå samman spend automatiskt
Automatiskt förslag för att slå samman olika leverantörer som är kopplade till samma leverans.

Kraftfull dashboard
Kraftfull dashboard 
Dashbord med flertal grafer som är enkla att använda och förstå för alla i organisationen.
Kontakta oss

0771-589 300

Kontakta oss 

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

 

Från spendanalys till en fullskalig inköpsplattform

När du väljer spendanalysverktyg från Spendency väljer du möjligheten att växa in i något större där du kan digitalisera och förändra hela inköpsprocessen med Vismas Purchase-to-Pay-lösning. Spendency är lätt att integrera med avtalshanteringssystem vilket gör det enkelt att följa avtalstrohet i varje transaktion. Självklart föder du enkelt systemet med anpassad och fullständig transaktionsdata från Visma Proceedo.