Tillbaka till huvudmeny

Management Trainee på Visma, vad ett projekt kan innebära.

Varje år har Visma flera Management Traineer som under ett år får arbeta i fem olika affärskritiska projekt både i Sverige och Internationellt. I detta inlägg lämnar vi över pennan till Axel som började som Management Trainee på Visma i september 2019 och som i skrivande stund befinner sig i Oslo för sitt tredje projekt.

Varje år har Visma flera Management Traineer som under ett år får arbeta i fem olika affärskritiska projekt både i Sverige och Internationellt. I detta inlägg lämnar vi över pennan till Axel som började som Management Trainee på Visma i september 2019 och som i skrivande stund befinner sig i Oslo för sitt tredje projekt:

Axel Pers som är en av Vismas Management Traineer under 2019/2020.

Projekt på avdelningen M&A

Visma har stått för en enastående tillväxt de senaste 20 åren. En av anledningarna bakom denna tillväxt är Vismas strategi att köpa upp andra bolag genom så kallade acquisitions (ofta benämnt ihop med systerbegreppet Mergers och sedan förkortat till M&A). Syftet med varje enskilt uppköp varierar, men alla har för avsikt att göra Vismas erbjudande bättre och starkare, exempelvis genom att vi får tillgång till ny teknologi eller nya marknader. Eftersom M&A är en sådan stor del av Vismas framgång var jag därför intresserad av att få testa på detta under ett av mina trainee-projekt. Under projektperiod tre fick jag så möjlighet att vara en del av Vismas M&A-avdelning.

Analysera potentiella förvärv

Visma köper ungefär 20 företag varje år. Alla företag som vi granskar resulterar dock inte i en affär, varför vi ständigt jobbar med en pipe med potentiella förvärv. Under mitt projekt har en del av arbetet handlat om att analysera företagen i denna pipe. Analysen handlar i första steget främst om att se över företagets finanser och tech stack, för att på så sätt avgöra om det är företag som vi faktiskt tror kan vara av intresse för oss. Utöver detta har jag också fått delta i processer som lämnat prospekt-stadiet genom att arbeta vidare med analys av bland annat due diligence-material, skapat presentationer av potentiella förvärv för styrelsen och lyssna på pitchar från företag som aktivt vill få nya ägare. Allt detta har gjorts i nära samarbete med vår M&A Director, Sindre Talleraas Holen.

Värderar välmående företag

Det har snabbt blivit tydligt under projektets gång vad vi på Visma värderar i ett företag. Vi vill förvärva välmående företag som säkerligen hade klarat sig själva, men som vi tror skulle kunna göra ännu bättre ifrån sig som en del av Visma-familjen. För att säkerställa detta genomför vi alltid en omfattande due diligence-process där vi bland annat undersöker kommersiella, finansiella, tekniska och HR-aspekter av företaget. Med grund i det görs sedan en värdering som ska avspegla det vi fått reda på under dd-processen. Värderingen baseras ofta på jämförbara tidigare case och en stor del erfarenhet från de som varit med förr. För att göra det jämförbart jobbar vi därför enbart med relativa värderingsmodeller där vi kollar på multiplar som EV/sales och EV/EBITDA (i Vismas fall egentligen EV/EBITDALCE, men det är en annan historia. Skicka ett mail till mig om du vill höra den också). Det är sällan, om någonsin egentligen, som vi jobbar med absoluta prissättningar, som ofta var fallet i finanskurserna på universitetet.

För att exemplifiera prissättningen är något som brukar spela en stor roll hur stor del av företagets produkter som erbjuds via cloud, och ofta kopplat till det, hur stor del av deras intäkter som är återkommande (så kallade recurring revenue). Det ska också finnas en tydlig logik varför ett förvärv är bra för Visma. Den kan exempelvis vara strategisk och syfta till att komma åt en specifik marknad, eller att vi ser stora möjligheter för cross-sales mellan en produkt vi redan har och den vi vill förvärva. En tydlig och god logik betyder ofta att vi är beredda att betala lite mer för ett företag.

Spännande projekt

Det jag tycker är mest spännande med M&A på Visma är att vi i grunden ändå är ett mjukvaruföretag. M&A är inte vår kärnverksamhet, utan snarare ett komplement som underlättar det för oss att utföra vår kärnverksamhet. Genom M&A-avdelningens arbete får vi tillgång till människor, marknader och teknologier som det annars hade tagit mycket längre tid att nå. Eftersom vi är ett mjukvaruföretag köper vi inte heller för att sälja av om ett par år. Vi köper för att förvalta och göra det till en del av Visma. Bolag som förvärvas idag kommer således finnas kvar i Visma-koncernen långt framöver och det finns stora möjligheter att få jobba vidare med dem även längre fram.

Tack Axel för att du ville dela med dig av vad ett projekt som Management Trainee kan innebära. Framöver kommer vi även få höra från våra andra Management Traineer och hur deras vardag ser ut, så håll utkik på bloggen. Är du redan nu nyfiken av att läsa ännu mer om vad Management Trainee på Visma innebär, eller sugen på att ansöka till nästa års program hittar du all information här >>

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.