Tillbaka till huvudmeny

Magnus Kuchler, Market Segment Leader Nordic på EY om vikten av att förändra tillsammans

– Förändringen ska vara en förbättring. Det är mindre sannolikt att lyckas om det bara blir en digitalisering och inte en transformation, menar Magnus Kuchler, Market Segment Leader Nordic på EY.

Digitalisera och transformera tillsammans

Hur snabbt kan man göra förändringar? Det kostar pengar att förändra och det ska finnas bra business case. Det handlar också om att förändra människors syn till att lita på teknologi. En del människor blir arbetslösa, så det gäller att bedöma hur snabbt man vågar dra i den tråden. Den andra utmaningen är “Cyber Security”. Vid digitalisering, uppkoppling och globalisering av data, jobbar min outsourcingpartner ibland med min dator och i mina system. Det finns alltid en risk att det läcker ut information i en process eller kedja. Risken för att bli hackad eller intrång är mycket stor. Cyberstrategin behöver genomarbetas och riskerna behöver täppas till samtidigt som digitaliseringen genomförs, inte efteråt. Det går inte att vänta två år för att se vilka risker som uppkommer.

Hur implementeras en digital strategi enklast? Vilken eller vilka roller äger och driver frågan?

Enklast är att involvera människor i organisationen och samtidigt ta experthjälp från någon “som gjort det förut”. Det gäller att få med sig folk i organisationen och att se det som en transformation och inte som digitalisering. Förändringen ska vara en förbättring. Det är mindre sannolikt att lyckas om man ser förändringen som en digitalisering istället för en transformation. Vem som äger frågan beror på vad som ska digitaliseras. Om det rör produktionen ska produktionen äga processen. Finance ska äga finance och HR ska äga HR. De flesta processer kommer att digitaliseras och det är viktigt att känna ett ägarskap för varje process och inte centralstyra alla delar av digitaliseringen.

Hur kan en organisation lära sig mer om digitaliseringen och de möjligheter som finns?

Genom att läsa rapporter, besöka seminarier och hålla workshops med personer som har tidigare erfarenhet av en digital transformation.

Vill du veta mer om hur digitaliserade svenska företag är? Läs rapporten Vismas Digitaliseringsindex 2016.

Ladda ner rapporten

Vill du också göra ett gästinlägg på bloggen? Kontakta Niclas Nässlander, marknadschef på Visma Software.

På ett antal olika sätt. Tidigare har det främst handlat om att standardisera processer. Alla processer måste se likadana ut för att passa in i systemet. Med automatisering och smarta RPA-lösningar är det plötsligt möjligt att skräddarsy delar i processen. T ex kan kundanpassning av t ex fakturor automatiseras. En robot som gör själva jobbet programmeras, och har koll på vilken kund som ska hanteras hur. Det är också möjligt att använda data för att optimera mina kunders affärer. Vi förändrar alltså den interna affärsmodellen d v s hur vi jobbar internt, men också den externa d v s hur vi jobbar ut mot kund.

Vilka är de största utmaningarna med en digital strategi?

Hur snabbt kan man göra förändringar? Det kostar pengar att förändra och det ska finnas bra business case. Det handlar också om att förändra människors syn till att lita på teknologi. En del människor blir arbetslösa, så det gäller att bedöma hur snabbt man vågar dra i den tråden. Den andra utmaningen är “Cyber Security”. Vid digitalisering, uppkoppling och globalisering av data, jobbar min outsourcingpartner ibland med min dator och i mina system. Det finns alltid en risk att det läcker ut information i en process eller kedja. Risken för att bli hackad eller intrång är mycket stor. Cyberstrategin behöver genomarbetas och riskerna behöver täppas till samtidigt som digitaliseringen genomförs, inte efteråt. Det går inte att vänta två år för att se vilka risker som uppkommer.

Hur implementeras en digital strategi enklast? Vilken eller vilka roller äger och driver frågan?

Enklast är att involvera människor i organisationen och samtidigt ta experthjälp från någon “som gjort det förut”. Det gäller att få med sig folk i organisationen och att se det som en transformation och inte som digitalisering. Förändringen ska vara en förbättring. Det är mindre sannolikt att lyckas om man ser förändringen som en digitalisering istället för en transformation. Vem som äger frågan beror på vad som ska digitaliseras. Om det rör produktionen ska produktionen äga processen. Finance ska äga finance och HR ska äga HR. De flesta processer kommer att digitaliseras och det är viktigt att känna ett ägarskap för varje process och inte centralstyra alla delar av digitaliseringen.

Hur kan en organisation lära sig mer om digitaliseringen och de möjligheter som finns?

Genom att läsa rapporter, besöka seminarier och hålla workshops med personer som har tidigare erfarenhet av en digital transformation.

Vill du veta mer om hur digitaliserade svenska företag är? Läs rapporten Vismas Digitaliseringsindex 2016.

Ladda ner rapporten

Vill du också göra ett gästinlägg på bloggen? Kontakta Niclas Nässlander, marknadschef på Visma Software.

25 % i snitt. Men om man tittar på exempelvis IoT så är enligt studier endast 1% av det som idag kan kopplas upp uppkopplat. Mycket har digitaliserats men det är en bra bit kvar. Finanschefen hos ett av Sveriges största bolag har jobbat 40 år i finansfunktioner, d v s varit med om 40 års utveckling. Han minns när personalen satt med miniräknare och hålkort, och ser skillnaden idag när man jobbar med robotics och att finansfunktionen till största del är outsourcad. Däremot jobbar bolaget än så länge inte så mycket med strategiskt partnerskap, d v s med andra samarbetsmodeller och andra prismodeller.

På vilket sätt kommer digitaliseringen att påverka ett företags affärsmodell?

På ett antal olika sätt. Tidigare har det främst handlat om att standardisera processer. Alla processer måste se likadana ut för att passa in i systemet. Med automatisering och smarta RPA-lösningar är det plötsligt möjligt att skräddarsy delar i processen. T ex kan kundanpassning av t ex fakturor automatiseras. En robot som gör själva jobbet programmeras, och har koll på vilken kund som ska hanteras hur. Det är också möjligt att använda data för att optimera mina kunders affärer. Vi förändrar alltså den interna affärsmodellen d v s hur vi jobbar internt, men också den externa d v s hur vi jobbar ut mot kund.

Vilka är de största utmaningarna med en digital strategi?

Hur snabbt kan man göra förändringar? Det kostar pengar att förändra och det ska finnas bra business case. Det handlar också om att förändra människors syn till att lita på teknologi. En del människor blir arbetslösa, så det gäller att bedöma hur snabbt man vågar dra i den tråden. Den andra utmaningen är “Cyber Security”. Vid digitalisering, uppkoppling och globalisering av data, jobbar min outsourcingpartner ibland med min dator och i mina system. Det finns alltid en risk att det läcker ut information i en process eller kedja. Risken för att bli hackad eller intrång är mycket stor. Cyberstrategin behöver genomarbetas och riskerna behöver täppas till samtidigt som digitaliseringen genomförs, inte efteråt. Det går inte att vänta två år för att se vilka risker som uppkommer.

Hur implementeras en digital strategi enklast? Vilken eller vilka roller äger och driver frågan?

Enklast är att involvera människor i organisationen och samtidigt ta experthjälp från någon “som gjort det förut”. Det gäller att få med sig folk i organisationen och att se det som en transformation och inte som digitalisering. Förändringen ska vara en förbättring. Det är mindre sannolikt att lyckas om man ser förändringen som en digitalisering istället för en transformation. Vem som äger frågan beror på vad som ska digitaliseras. Om det rör produktionen ska produktionen äga processen. Finance ska äga finance och HR ska äga HR. De flesta processer kommer att digitaliseras och det är viktigt att känna ett ägarskap för varje process och inte centralstyra alla delar av digitaliseringen.

Hur kan en organisation lära sig mer om digitaliseringen och de möjligheter som finns?

Genom att läsa rapporter, besöka seminarier och hålla workshops med personer som har tidigare erfarenhet av en digital transformation.

Vill du veta mer om hur digitaliserade svenska företag är? Läs rapporten Vismas Digitaliseringsindex 2016.

Ladda ner rapporten

Vill du också göra ett gästinlägg på bloggen? Kontakta Niclas Nässlander, marknadschef på Visma Software.

Vilka större förändringar som kan hänföras till digitaliseringen görs på bolagens ekonomiavdelningar inom 3-5 år?

En tidigare trend har varit att lägga Shared Service Centers offshore. Framåt kommer vi istället att hitta strategiska partners som ständigt utvecklar och optimerar finansprocesserna. Det blir en optimerad mix av automatisering, on shore, near shore och off shore, och förändringen är att ansvaret tas över av leverantörer som är specialiserade på processerna. Det intressanta är hur man samarbetar med leverantören. 

För att jämföra med traditionell outsourcing där leverantören tjänar pengar på exempelvis antalet fakturor som kunden har och om volymen går upp så är det positivt för leverantören. Istället kommer kund och leverantör att jobba i true partnership, där kund och leverantör tillsammans ser till att båda blir vinnare i relationen. Leverantören skapar värde för kunden. Ju mer värde leverantören skapar, desto mer pengar tjänar leverantören. Det kallas för Vested Outsourcing. Det kommer bl a att innebära att kunder tar in en leverantör för att digitalisera och transformera tillsammans. Om kunden lyckas, har leverantören lyckats.

Hur långt (i % från 0 till 100) uppskattar du att företagen kommit i digitaliseringen av olika ekonomiska processer?

25 % i snitt. Men om man tittar på exempelvis IoT så är enligt studier endast 1% av det som idag kan kopplas upp uppkopplat. Mycket har digitaliserats men det är en bra bit kvar. Finanschefen hos ett av Sveriges största bolag har jobbat 40 år i finansfunktioner, d v s varit med om 40 års utveckling. Han minns när personalen satt med miniräknare och hålkort, och ser skillnaden idag när man jobbar med robotics och att finansfunktionen till största del är outsourcad. Däremot jobbar bolaget än så länge inte så mycket med strategiskt partnerskap, d v s med andra samarbetsmodeller och andra prismodeller.

På vilket sätt kommer digitaliseringen att påverka ett företags affärsmodell?

På ett antal olika sätt. Tidigare har det främst handlat om att standardisera processer. Alla processer måste se likadana ut för att passa in i systemet. Med automatisering och smarta RPA-lösningar är det plötsligt möjligt att skräddarsy delar i processen. T ex kan kundanpassning av t ex fakturor automatiseras. En robot som gör själva jobbet programmeras, och har koll på vilken kund som ska hanteras hur. Det är också möjligt att använda data för att optimera mina kunders affärer. Vi förändrar alltså den interna affärsmodellen d v s hur vi jobbar internt, men också den externa d v s hur vi jobbar ut mot kund.

Vilka är de största utmaningarna med en digital strategi?

Hur snabbt kan man göra förändringar? Det kostar pengar att förändra och det ska finnas bra business case. Det handlar också om att förändra människors syn till att lita på teknologi. En del människor blir arbetslösa, så det gäller att bedöma hur snabbt man vågar dra i den tråden. Den andra utmaningen är “Cyber Security”. Vid digitalisering, uppkoppling och globalisering av data, jobbar min outsourcingpartner ibland med min dator och i mina system. Det finns alltid en risk att det läcker ut information i en process eller kedja. Risken för att bli hackad eller intrång är mycket stor. Cyberstrategin behöver genomarbetas och riskerna behöver täppas till samtidigt som digitaliseringen genomförs, inte efteråt. Det går inte att vänta två år för att se vilka risker som uppkommer.

Hur implementeras en digital strategi enklast? Vilken eller vilka roller äger och driver frågan?

Enklast är att involvera människor i organisationen och samtidigt ta experthjälp från någon “som gjort det förut”. Det gäller att få med sig folk i organisationen och att se det som en transformation och inte som digitalisering. Förändringen ska vara en förbättring. Det är mindre sannolikt att lyckas om man ser förändringen som en digitalisering istället för en transformation. Vem som äger frågan beror på vad som ska digitaliseras. Om det rör produktionen ska produktionen äga processen. Finance ska äga finance och HR ska äga HR. De flesta processer kommer att digitaliseras och det är viktigt att känna ett ägarskap för varje process och inte centralstyra alla delar av digitaliseringen.

Hur kan en organisation lära sig mer om digitaliseringen och de möjligheter som finns?

Genom att läsa rapporter, besöka seminarier och hålla workshops med personer som har tidigare erfarenhet av en digital transformation.

Vill du veta mer om hur digitaliserade svenska företag är? Läs rapporten Vismas Digitaliseringsindex 2016.

Ladda ner rapporten

Vill du också göra ett gästinlägg på bloggen? Kontakta Niclas Nässlander, marknadschef på Visma Software.

Market Segment Leader i Norden för Industrial Products. Arbetet handlar mycket om att sektororientera olika tjänster inom EY och fördjupa kunskapen om branschen. Jag är managementkonsult, men samtidigt ansvarig för alla tjänsterna inom sektorn.

Hur skulle du beskriva dig själv i en “elevator pitch”?

Gillar att förbättra organisationer och processer i samarbete med kunder och leverantörer. Tittar på hela värdekedjan eftersom de viktigaste förbättringarna görs tillsammans.

Inom vilka tre områden, enligt dig, kan ett företag dra mest nytta av att digitalisera sina processer?

 1. Ett verktyg för digitalisering är RPA, Robotics Process Automation. Där handlar det om att optimera processer så att traditionellt stansningsarbete försvinner. En mjukvarurobot gör jobbet istället.
 2. Internet of things, där uppkopplade sensorer gör att användaren får data direkt. Istället för att t ex i en tillverkningslina göra underhåll enligt instruktioner så görs konditions- och behovsanpassat underhåll. Ett annat exempel är att om produkter skeppas iväg, kan vi se precis var de finns, eftersom produkterna är uppkopplade. Produkter som kunderna köper kommer att göra att vi kan ha en helt annan kontakt med kunden, genom t ex uppkopplade bilar och kylskåp. Då kan vi hjälpa kunderna i eftermarknadsprocesserna på ett helt nytt sätt och erbjuda helt nya mervärden.
 3. Analytics, d v s att använda all data som man samlar in både i och utanför organisationen på ett smart sätt för att kunna fatta rätt beslut och att optimera processer. Informationen kan användas för att passa en massa beslut baserat på uppkopplad data. Det finns t ex möjlighet att analysera inköpsmönster, underhåll o s v.

Vilka större förändringar som kan hänföras till digitaliseringen görs på bolagens ekonomiavdelningar inom 3-5 år?

En tidigare trend har varit att lägga Shared Service Centers offshore. Framåt kommer vi istället att hitta strategiska partners som ständigt utvecklar och optimerar finansprocesserna. Det blir en optimerad mix av automatisering, on shore, near shore och off shore, och förändringen är att ansvaret tas över av leverantörer som är specialiserade på processerna. Det intressanta är hur man samarbetar med leverantören. 

För att jämföra med traditionell outsourcing där leverantören tjänar pengar på exempelvis antalet fakturor som kunden har och om volymen går upp så är det positivt för leverantören. Istället kommer kund och leverantör att jobba i true partnership, där kund och leverantör tillsammans ser till att båda blir vinnare i relationen. Leverantören skapar värde för kunden. Ju mer värde leverantören skapar, desto mer pengar tjänar leverantören. Det kallas för Vested Outsourcing. Det kommer bl a att innebära att kunder tar in en leverantör för att digitalisera och transformera tillsammans. Om kunden lyckas, har leverantören lyckats.

Hur långt (i % från 0 till 100) uppskattar du att företagen kommit i digitaliseringen av olika ekonomiska processer?

25 % i snitt. Men om man tittar på exempelvis IoT så är enligt studier endast 1% av det som idag kan kopplas upp uppkopplat. Mycket har digitaliserats men det är en bra bit kvar. Finanschefen hos ett av Sveriges största bolag har jobbat 40 år i finansfunktioner, d v s varit med om 40 års utveckling. Han minns när personalen satt med miniräknare och hålkort, och ser skillnaden idag när man jobbar med robotics och att finansfunktionen till största del är outsourcad. Däremot jobbar bolaget än så länge inte så mycket med strategiskt partnerskap, d v s med andra samarbetsmodeller och andra prismodeller.

På vilket sätt kommer digitaliseringen att påverka ett företags affärsmodell?

På ett antal olika sätt. Tidigare har det främst handlat om att standardisera processer. Alla processer måste se likadana ut för att passa in i systemet. Med automatisering och smarta RPA-lösningar är det plötsligt möjligt att skräddarsy delar i processen. T ex kan kundanpassning av t ex fakturor automatiseras. En robot som gör själva jobbet programmeras, och har koll på vilken kund som ska hanteras hur. Det är också möjligt att använda data för att optimera mina kunders affärer. Vi förändrar alltså den interna affärsmodellen d v s hur vi jobbar internt, men också den externa d v s hur vi jobbar ut mot kund.

Vilka är de största utmaningarna med en digital strategi?

Hur snabbt kan man göra förändringar? Det kostar pengar att förändra och det ska finnas bra business case. Det handlar också om att förändra människors syn till att lita på teknologi. En del människor blir arbetslösa, så det gäller att bedöma hur snabbt man vågar dra i den tråden. Den andra utmaningen är “Cyber Security”. Vid digitalisering, uppkoppling och globalisering av data, jobbar min outsourcingpartner ibland med min dator och i mina system. Det finns alltid en risk att det läcker ut information i en process eller kedja. Risken för att bli hackad eller intrång är mycket stor. Cyberstrategin behöver genomarbetas och riskerna behöver täppas till samtidigt som digitaliseringen genomförs, inte efteråt. Det går inte att vänta två år för att se vilka risker som uppkommer.

Hur implementeras en digital strategi enklast? Vilken eller vilka roller äger och driver frågan?

Enklast är att involvera människor i organisationen och samtidigt ta experthjälp från någon “som gjort det förut”. Det gäller att få med sig folk i organisationen och att se det som en transformation och inte som digitalisering. Förändringen ska vara en förbättring. Det är mindre sannolikt att lyckas om man ser förändringen som en digitalisering istället för en transformation. Vem som äger frågan beror på vad som ska digitaliseras. Om det rör produktionen ska produktionen äga processen. Finance ska äga finance och HR ska äga HR. De flesta processer kommer att digitaliseras och det är viktigt att känna ett ägarskap för varje process och inte centralstyra alla delar av digitaliseringen.

Hur kan en organisation lära sig mer om digitaliseringen och de möjligheter som finns?

Genom att läsa rapporter, besöka seminarier och hålla workshops med personer som har tidigare erfarenhet av en digital transformation.

Vill du veta mer om hur digitaliserade svenska företag är? Läs rapporten Vismas Digitaliseringsindex 2016.

Ladda ner rapporten

Vill du också göra ett gästinlägg på bloggen? Kontakta Niclas Nässlander, marknadschef på Visma Software.

I vår intervjuserie om digitalisering förklarar Magnus Kuchler, Market Segment Leader Nordic på EY om varför det är viktigt att digitalisera och transformera tillsammans.

Vad är din roll på EY?

Market Segment Leader i Norden för Industrial Products. Arbetet handlar mycket om att sektororientera olika tjänster inom EY och fördjupa kunskapen om branschen. Jag är managementkonsult, men samtidigt ansvarig för alla tjänsterna inom sektorn.

Hur skulle du beskriva dig själv i en “elevator pitch”?

Gillar att förbättra organisationer och processer i samarbete med kunder och leverantörer. Tittar på hela värdekedjan eftersom de viktigaste förbättringarna görs tillsammans.

Inom vilka tre områden, enligt dig, kan ett företag dra mest nytta av att digitalisera sina processer?

 1. Ett verktyg för digitalisering är RPA, Robotics Process Automation. Där handlar det om att optimera processer så att traditionellt stansningsarbete försvinner. En mjukvarurobot gör jobbet istället.
 2. Internet of things, där uppkopplade sensorer gör att användaren får data direkt. Istället för att t ex i en tillverkningslina göra underhåll enligt instruktioner så görs konditions- och behovsanpassat underhåll. Ett annat exempel är att om produkter skeppas iväg, kan vi se precis var de finns, eftersom produkterna är uppkopplade. Produkter som kunderna köper kommer att göra att vi kan ha en helt annan kontakt med kunden, genom t ex uppkopplade bilar och kylskåp. Då kan vi hjälpa kunderna i eftermarknadsprocesserna på ett helt nytt sätt och erbjuda helt nya mervärden.
 3. Analytics, d v s att använda all data som man samlar in både i och utanför organisationen på ett smart sätt för att kunna fatta rätt beslut och att optimera processer. Informationen kan användas för att passa en massa beslut baserat på uppkopplad data. Det finns t ex möjlighet att analysera inköpsmönster, underhåll o s v.

Vilka större förändringar som kan hänföras till digitaliseringen görs på bolagens ekonomiavdelningar inom 3-5 år?

En tidigare trend har varit att lägga Shared Service Centers offshore. Framåt kommer vi istället att hitta strategiska partners som ständigt utvecklar och optimerar finansprocesserna. Det blir en optimerad mix av automatisering, on shore, near shore och off shore, och förändringen är att ansvaret tas över av leverantörer som är specialiserade på processerna. Det intressanta är hur man samarbetar med leverantören. 

För att jämföra med traditionell outsourcing där leverantören tjänar pengar på exempelvis antalet fakturor som kunden har och om volymen går upp så är det positivt för leverantören. Istället kommer kund och leverantör att jobba i true partnership, där kund och leverantör tillsammans ser till att båda blir vinnare i relationen. Leverantören skapar värde för kunden. Ju mer värde leverantören skapar, desto mer pengar tjänar leverantören. Det kallas för Vested Outsourcing. Det kommer bl a att innebära att kunder tar in en leverantör för att digitalisera och transformera tillsammans. Om kunden lyckas, har leverantören lyckats.

Hur långt (i % från 0 till 100) uppskattar du att företagen kommit i digitaliseringen av olika ekonomiska processer?

25 % i snitt. Men om man tittar på exempelvis IoT så är enligt studier endast 1% av det som idag kan kopplas upp uppkopplat. Mycket har digitaliserats men det är en bra bit kvar. Finanschefen hos ett av Sveriges största bolag har jobbat 40 år i finansfunktioner, d v s varit med om 40 års utveckling. Han minns när personalen satt med miniräknare och hålkort, och ser skillnaden idag när man jobbar med robotics och att finansfunktionen till största del är outsourcad. Däremot jobbar bolaget än så länge inte så mycket med strategiskt partnerskap, d v s med andra samarbetsmodeller och andra prismodeller.

På vilket sätt kommer digitaliseringen att påverka ett företags affärsmodell?

På ett antal olika sätt. Tidigare har det främst handlat om att standardisera processer. Alla processer måste se likadana ut för att passa in i systemet. Med automatisering och smarta RPA-lösningar är det plötsligt möjligt att skräddarsy delar i processen. T ex kan kundanpassning av t ex fakturor automatiseras. En robot som gör själva jobbet programmeras, och har koll på vilken kund som ska hanteras hur. Det är också möjligt att använda data för att optimera mina kunders affärer. Vi förändrar alltså den interna affärsmodellen d v s hur vi jobbar internt, men också den externa d v s hur vi jobbar ut mot kund.

Vilka är de största utmaningarna med en digital strategi?

Hur snabbt kan man göra förändringar? Det kostar pengar att förändra och det ska finnas bra business case. Det handlar också om att förändra människors syn till att lita på teknologi. En del människor blir arbetslösa, så det gäller att bedöma hur snabbt man vågar dra i den tråden. Den andra utmaningen är “Cyber Security”. Vid digitalisering, uppkoppling och globalisering av data, jobbar min outsourcingpartner ibland med min dator och i mina system. Det finns alltid en risk att det läcker ut information i en process eller kedja. Risken för att bli hackad eller intrång är mycket stor. Cyberstrategin behöver genomarbetas och riskerna behöver täppas till samtidigt som digitaliseringen genomförs, inte efteråt. Det går inte att vänta två år för att se vilka risker som uppkommer.

Hur implementeras en digital strategi enklast? Vilken eller vilka roller äger och driver frågan?

Enklast är att involvera människor i organisationen och samtidigt ta experthjälp från någon “som gjort det förut”. Det gäller att få med sig folk i organisationen och att se det som en transformation och inte som digitalisering. Förändringen ska vara en förbättring. Det är mindre sannolikt att lyckas om man ser förändringen som en digitalisering istället för en transformation. Vem som äger frågan beror på vad som ska digitaliseras. Om det rör produktionen ska produktionen äga processen. Finance ska äga finance och HR ska äga HR. De flesta processer kommer att digitaliseras och det är viktigt att känna ett ägarskap för varje process och inte centralstyra alla delar av digitaliseringen.

Hur kan en organisation lära sig mer om digitaliseringen och de möjligheter som finns?

Genom att läsa rapporter, besöka seminarier och hålla workshops med personer som har tidigare erfarenhet av en digital transformation.

Vill du veta mer om hur digitaliserade svenska företag är? Läs rapporten Vismas Digitaliseringsindex 2016.

Ladda ner rapporten

Vill du också göra ett gästinlägg på bloggen? Kontakta Niclas Nässlander, marknadschef på Visma Software.

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.