Tillbaka till huvudmeny

Så planerar du för flera lagerställen

Hur väljer du lagerställen, och hur kan du administrera dem? Om du har ett leverantörsstyrt lager; vilken strategi är den bästa? Inom supply chain management finns flera frågor som hänger ihop och påverkar hur effektivt du kan använda dig av lagerstyrning.

5 tips för dig som planerar flera lagerställen. Bild: Freepik
5 tips för dig som planerar flera lagerställen. Bild: Freepik

Hur väljer du lagerställen, och hur kan du administrera dem? Om du har ett leverantörsstyrt lager; vilken strategi är den bästa? Inom supply chain management finns flera frågor som hänger ihop och påverkar hur effektivt du kan använda dig av lagerstyrning.

Om du är grossist och har ett mindre antal kunder som i sin tur har många kunder, kanske du använder dig av konsignationslager. Då kan du indirekt nå en större målmarknad och förbättra din kundservice, samtidigt som du kan sälja till kunder och återförsäljare som i annat fall inte skulle ha råd att betala för så stora kvantiteter som du vill sälja.

Ifall kunderna i din bransch sällan byter leverantörer och det finns en liten marginal på ett företags produkter, kanske du istället valt ett leverantörsstyrt lager. Du tar då en mindre risk att inte få betalt och kan planera inköp från produktionen efter den kvantitet som är ekonomiskt mest lönsam.

Köper du in och säljer vidare varor som inte förädlas och inte heller är särskilt komplexa, kanske du valt ett tredjepartslager för att slippa arbetet med att packa och distribuera.

Oavsett vilken lagertyp du valt, kan du ha behov av flera lagerställen. Lagerställena kan vara fysiska lager på olika orter eller i olika byggnader, eller en kombination av fysiska och temporära lösningar i ditt system.

5 steg för planering av flera lagerställen

Utvärdera hur ni gör idag

Med ett konsignationslager kan du hålla kostnaderna nere genom att leverera större kvantiteter och på så sätt bidra till god lönsamhet. Samtidigt är risken att du inte får betalt större ju längre dina produkter hålls i lager. Kunden kan ångra sig, gå i konkurs och varan kan bli för gammal. Vid en konkurs är det särskilt viktigt att avtalet är skrivet som ett konsignationsavtal och att leveranser samt produkter är tydligt märkta så att de kan spåras.

I ett leverantörsstyrt varulager kan det vara enklare för organisationen att förstå hur lagret ska hanteras utifrån en strategi. Några exempel är Just-in-Time (JIT), där varulagret enligt teorin i bästa fall elimineras; ekonomisk orderkvalitet (EOQ) som ger en fingervisning om minimal genomsnittlig kostnad och tid utan hänsyn till kundens behov och potentiell brist, samt materialbehovsplanering (MRP), där hänsyn tas till historiska variationer i kundens inköp samtidigt som en bedömning görs framåt. Förbrukningstakt och avtalad ledtid används för att bedöma beställningspunkter samt minimi- och maxnivå för varulagret. Med ett leverantörsstyrt lager kan du planera ditt företags risk och minska dina kostnader. Många av våra kunder uppfattar MRP som den enklaste strategin att följa.

Ett tredjepartslager passar bra när det inte finns behov av frekventa inköp eller att ta fram en lagervara och kunna beskriva den för en kund. Du behöver en kontaktperson på plats vid lagret som alltid är tillgänglig för dina frågor. Samtidigt behöver du ett affärssystem som beräknar optimal lagernivå och beställningspunkter.

Det viktiga är att utvärdera om det fortfarande fungerar. Har du kontroll på lagerhållning och inleveranser? Kan du ge raka besked till dina kunder? Om inte kan det vara dags att göra en förändring.

Gruppera efter produkter som liknar varandra

I dagens konkurrensutsatta miljö är snabbare leverans och bättre underhåll exempel på hur du kan säkerställa konkurrensfördelar. För att komma närmare företagets kunder, korta ner leveranstider och minska kostnaden för leverans kan ett företag välja att lagra produkter på olika orter.

Kundanpassade och förädlade produkter kan med fördel lagerhållas närmare din kund, medan det för en standardprodukt eller råvara räcker med centrallager.

Att gruppera produkter efter hur lika varandra de är, gör att du kan välja en miljö som passar en produktgrupp så bra som möjligt. Du kan anpassa beställningspunkter efter aktuella förutsättningar. Ju billigare en vara är, desto längre kan du lagerhålla den och ändå hålla kostnaden för kapitalbindning nere. Samtidigt behöver du ta hänsyn till hur länge produkten håller för försäljning.

Oavsett vad som avgör din gruppering är en viktig aspekt att hålla uppdelningen på ett sätt som är enkel för organisationen att förstå. Om du byter personal ska de snabbt kunna sätta sig in i arbetssätt för att effektivt kunna ta över arbetsuppgifter.  

Demolager eller produkter som en säljare lånar med sig från lagret kan behöva hanteras som en försäljning, utrangering eller som ett temporärt lager.

Beräkna kostnader utifrån varje lager

Eftersom kapitalbindningen blir lägre ju billigare en vara är kan du lagerhålla en billig vara längre än en dyr och ändå hålla kostnaden nere. Samtidigt behöver du ta hänsyn till ordersärkostnader och leveranssärkostnader för att beräkna ekonomisk orderkvantitet per varuparti samt säkerställa hur länge produkten går att sälja.

Ibland kan ett försök att hålla kostnader nere i en del av leveranskedjan innebära att den totala kostnaden ökar. Att eliminera mellanhänder innebär att leverera produkter direkt från tillverkande företag till slutkund. Strategin kan leda till lägre kostnader, men det gäller att vara observant på att det också kan innebära minskade intäkter. Om er optimala lagernivå innebär att ni behöver bryta standardförpackningar för att minimera lagerkostnaden, kanske den totala kostnaden per produkt inte heller blir så låg? Samtidigt behöver förpackningen säljas inom rimligt tid för att inte öka kostnaden.

Välj dina lagerställen

När du är klar med din analys bör du välja lagerställen efter vad som fungerar bäst för dina affärer och din lönsamhet. Faktorer som lagrets omsättningshastighet, ledtid från leverantör och till kund, hur utspridda dina kunder är och var de finns påverkar dina val. Kan du använda ett befintligt logistiknät för leverans, eller måste du distribuera själv?

Du kan ta hänsyn till vilka förväntningar dina kunder har och jämföra med dina konkurrenter för att välja dina konkurrensfördelar.

Hitta en administrativ lösning för dina lagerställen

Vad behövs i en administrativ lösning för lagerhantering om du har flera lagerställen? Vi har frågat några av våra kunder och fått följande svar:

  • Det ska vara möjligt att göra ett beställningsförslag som utgår från hur du vill göra din lagerpåfyllnad. Beräkningen ska kunna göras med hjälp av önskade parametrar i systemet, exempelvis beställningspunkt, min- och max lager.
  • Orderflödet ska kunna anpassas efter ordertyper, till exempel direkt, montering, strukturer och ingående material. Spårbarhet med batcher eller serienummer ska finnas. Det är alltid viktigt när företaget är ett handelsföretag och lagstadgat i vissa branscher.
  • Reservering av en produkt i lagret ska göras vid order. Funktionaliteten används för att se att en vara fysiskt finns och var den ligger. När affärssystemet är driftklart ska det finnas ett strikt transaktionsflöde från inleverans till utleverans, vilket bland annat förhindrar minussaldo i varulagret.
  • Det ska vara möjligt att flytta produkter mellan lagerställen.
  • Lösningen ska vara tillräckligt öppen för att kunna anpassa flödet. Vissa anpassningar gör du enklast med hjälp av en konsult. Dock ska det vara möjligt för företaget att lära sig göra vissa anpassningar utan att vara beroende av en konsult.
  • Leverantören ska ha konsulter och support som förstår de processer du har i ditt företag, såsom inköp, order, lager och logistik för aktuella länder, för att kunna vända och vrida på möjligheter i systemet utifrån dina behov.

Vill du veta mer om flera lagerställen? Anmäl dig till ett kostnadsfritt webbinar med fokus på lagerhantering och logistik.

Se lediga tider och boka här!

Mest populära