Tillbaka till huvudmeny

Krav på e-faktura – vänd på det

Många försöker måla upp ESV:s rekommendationer som en utmaning för dig som företagare. Jag tycker att vi ska vända på det. Nu kan du ställa krav på din kommun eller myndighet att de ska ta emot din faktura på ett sätt som är ekonomiskt och miljömässigt bättre för dig, för oss.

Vänd på kravet - ställ kraven på e-faktura

I maj var Ekonomistyrningsverket, ESV färdiga med uppdraget att utreda ett eventuellt lagkrav där offentlig sektor i Sverige har krav på e-faktura från sina leverantörer. Rekommendationen är att regeringen bör införa en sådan lag och att detta träder i kraft 1 november 2018.

För att du inte ska få hicka är detta alltså inte om ett par dagar. Det är om tre år (!) och ett par dagar.

Du kan till och med skippa hickan helt. För jag skulle vilja påstå att från att detta tidigare har varit en process som uteslutande har drivits från de stora köparna är det idag snarare du som har möjligheten att bestämma. Låt mig försöka förklara varför.

ESV påpekar att ett hundratal kommuner står utan möjlihet för att kunna ta emot en e-faktura. Med andra ord att de saknar ett vettigt attestsystem. I övrigt finns teknik, standarder och operatörer på plats.

Så vad är problemet?

Många försöker måla upp ESV:s rekommendationer som en utmaning för dig som företagare. Jag tycker att vi ska se det från ett annat håll. Jag tycker att du ska vända på det. Marknaden håller på att förändras. Så här:

Till affärssystem eller ekonomisystem från Visma kan ni använda tjänsten AutoInvoice. Den innebär att ni skickar alla era fakturor elektroniskt. Om din kund inte kan ta emot din faktura elektroniskt behöver den olyckligtvis skrivas ut och skickas per post. Visserligen sker det per automatik men nu är det din kund som bär ansvaret.

Det är du som håller i taktpinnen. Du kan ställa krav på din kommun eller myndighet. Du kan ställa kravet att de ska ta emot din faktura på ett sätt som är ekonomiskt och miljömässigt bättre för dig, för oss.

Ställ hårdare krav. Ställ krav på kortare tidslinjer. Det är 100 kommuner i Sverige som fortfarande bara tar emot pappersfakturor. 100 av 290. Det är en skandal. Att det ska ta ytterligare 3 år innan de slutar skanna bort dina skattepengar är oacceptabelt.

Du kan uppfylla lagkraven redan idag. I eftermiddag om du känner att du har riktigt bråttom.

Kontakta oss så berättar vi mer 

Vad innebär lagförslaget?

ESV har fått i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av ett eventuellt lagkrav där offentlig sektor (statliga myndigheter, kommuner och landsting) i Sverige bara ska ta emot e-fakturor från sina leverantörer. Det handlar om 300 000 leverantörer och mer än 30 miljoner fakturor per år. Lagförslaget berör offentlig sektor vilket innefattar statliga myndigheter, kommuner och landsting. Tillsammans har de 300 000 leverantörer och hanterar 30 miljoner leverantörsfakturor per år. Det ger en årlig besparing på 700 miljoner kronor.

Läs hela rapporten

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.