Tillbaka till huvudmeny

Klimatrapportering – ett sätt att agera varje dag

Att komma i gång med klimatrapportering är ofta en ögonöppnare för företag som vill stå starka även i morgon.

Klimatrapportering - ett alltid, varje dag pågående projekt

All form av rapportering, uppföljning och agerande som rör företagets hållbarhetsarbete är bra. Och oavsett om ni har ambitionen att ta era första små steg eller bestämt er för att sjumilastövlarna ska på: Bra! Att ta sin verksamhets klimatpåverkan på allvar och göra arbetet för förbättring vardagligt är inte bara att ta ansvar, det ger också din verksamhet många fördelar. 

Klimatrapportering, hållbarhetsredovisning, klimatbokslut – sätten att synliggöra, ta kontroll, följa upp och agera kring sin miljöpåverkan kan beskrivas och utföras på många sätt. Syftet och användbarheten är dock nästan alltid samma för alla.

Står ni inför att ta ett tydligare grepp om företagets klimatpåverkan har ni ett viktigt och roligt jobb framför er. För många är det också en avgörande ögonöppnare som sätter många positiva förändringar i rullning, exempelvis: 

  • What’s in it for you? Varför vill ni jobba aktivt med företagets klimatpåverkan? Drivs ni av att bli bättre och göra rätt eller känns det just nu mer som “ett måste”?
  • Hur jobbar ni med er klimatstrategi? Är det en viktig del av verksamhetens struktur eller har det fastnat i dokumentationen från en snart bortglömd workshop? 
  • Vilka är involverade i ert klimatarbete? Vem eller vilka drivs av identifiera era möjligheter till förbättring? Vem tar beslut om åtgärder och följer upp? 
  • Vilka påverkas ni av? Kanske har ni kunder och samarbetspartner som ställer krav på er, där er klimatrapportering blir viktig för ert samarbete?  
  • Vilka kan ni påverka? För varje företag som gör mer kring sitt klimatarbete skapas positiva ringar på vattnet som påverkar andra. Vilka personer eller andra verksamheter vill ni vara en inspiration och förebild för framöver?

Och nej, klimatrapportering är inte bara någonting som stora företag gör för att de måste. Intresset för kontroll och transparens kring sitt klimatavtryck ökar snabbt bland företag i alla storlekar, och tack vare allt fler enkla lösningar att ta hjälp av ökar också aktiviteten. 

Vårt bästa exempel är en modul för klimatrapportering i vårt affärssystem Visma.net som enkelt kan aktiveras för att generera automatiserade rapporter över företagets klimatavtryck baserat på företagets redovisningsdata.

Vill du veta mer om affärssystemet Visma.net och se hur det fungerar, lyssna gärna in till något av våra webbinar.

Webbinar: Lär känna Visma.net