Tillbaka till huvudmeny

3 tips som underlättar företagets internationella redovisning

Visma.net är ett affärssystem i molnet för större bolag. Istället för att anpassa ett amerikanskt eller sydeuropeiskt system till den nordiska marknaden, har lösningen från början skapats för varje enskilt nordiskt land.

Anpassa företagets redovisning när du expanderar internationellt. Bild: Liravega / Freepik

Många företag har global verksamhet och gör affärer över landsgränserna. Eftersom det finns nationella skillnader, är även de redovisningsregler som tillämpas olika från land till land. Företag som använder samma standarder för finansiella rapporter kan jämföras mer exakt. De internationella företagen behöver kunna redovisa tillförlitlig och jämförbar information för att attrahera intressanta investerare och långivare.

För att redovisningen ska överensstämma med andra länders, har svenska företag behövt anpassa sig till EU och internationellt. Det innebär att skillnader i rapporteringsregler till viss del har minskat. IFRS är en vidareutveckling av den internationella standarden AIS, som ursprungligen utvecklades för EU, och som därefter spridit sig i världen. Ett exempel på anpassning efter EU i Sverige är årsredovisningslagen (ÅRL).

IFRS är däremot inte en globalt godkänd standard. Några länder som motsatt sig övergången till internationella redovisningsstandarder är USA, Japan, England och Kanada. En koncern som har verksamhet enbart i USA, använder i regel de amerikanska redovisningsprinciperna GAAP. Vissa skatteregler som rör företagsinterna intäkter är exempel på att GAAP inte är helt enkel att integrera i IFRS. Det innebär en utmaning för utländska företag att driva verksamhet i USA, eftersom de ofta måste ta fram finansiella rapporter med hjälp av IFRS och en annan uppsättning för GAAP.

Alltid uppdaterat stöd för din redovisning

Oavsett om företaget du arbetar i redan idag arbetar internationellt eller är på väg att expandera utomlands, har du en fördel av att känna till skillnader mellan olika länder och hur du kan anpassa dig efter dem. Här följer några tips för att underlätta företagets internationella redovisning:

  1. Gruppera länderna i mindre, mer homogena grupper. Även om det finns skillnader mellan länderna, underlättas då samordningen inom gruppen. Grupperna behöver inte vara lika stora, utan kan med fördel vara geografiska. Exempelvis kan filialer i Asien, USA eller Ryssland utgöra separata grupper, medan nordiska, östeuropeiska och sydeuropeiska utgör andra. I konsolideringen mellan grupperna kan hänsyn tas till internationella standarder.
  2. Säkerställ harmonisering mellan länderna så långt det går i den löpande bokföringen. Mellan de nordiska länderna finns flera skillnader i redovisningsregler. IFRS utgör en länk mellan länderna i bokslutet, och det kan underlätta konsolideringen om vissa redovisningsrutiner finns redan i den löpande redovisningen.
  3. Välj ett affärssystem med lokal support för varje land. I de allra flest länder talas engelska. Samtidigt kan en hel del missförstånd undvikas med ett språk som talas inom landet. Framförallt som en hel del juridik är involverad.

Visma.net är ett affärssystem i molnet för större bolag. Istället för att anpassa ett amerikanskt eller sydeuropeiskt system till den nordiska marknaden, har lösningen från början skapats för varje enskilt nordiskt land.

Vi har använt vår expertis från den nordiska marknaden och insikt om våra kunders utmaningar för ett skalbart och alltid uppdaterat stöd för din redovisning.

Se hur lösningen ser ut på ett kostnadsfritt webbinar.

Se lediga tider och boka

Mest populära