Tillbaka till huvudmeny

Digitaliseringstips nr 6 Välj en hybridstrategi för att hitta nya konkurrensfördelar

Med en hybridstrategi kan du hitta nya konkurrensfördelar. Om detta handlar julkalenderns sjätte inlägg om.

hybridstrategi

Michael E Porters generiska konkurrensstrategier beskriver hur ett företag kan få konkurrensfördelar på en marknad genom antingen kostnadsledarskap, differentiering eller fokusering. Det finns flera exempel på företag som framgångsrikt infört en enda strategi, t.ex. Mercedes och Apple. Enligt Porter är poängen just att använda sig av en enda konkurrensstrategi. I annat fall riskerar företaget att ‘’fastna-mitt-emellan’’.

Hybridstrategi ger dig konkurrensfördelar

På senare tid har allt fler företag utvecklat förmågan att leverera bättre fördelar för kunden, till en låg kostnad. Med modern produktionsteknik och nya organisationsstrukturer är det möjligt att uppnå både hög kvalitet och produktivitet samtidigt. Globaliseringen har bidragit till ökad konkurrens och ökat kostnadstryck. Konkurrensen och kostnadstrycket bidrar tillsammans med kundernas förändrade förväntningar att företagen behöver ersätta den generiska strategin med en flerdimensionell. Företag som tillämpar en kombination av strategier är bättre förberedda för att anpassa sig till förändringar i miljön – även internationellt; skaffa ny kompetens och använda ny teknik. Ett exempel är IKEA.

Med dagens förändrade förutsättningar på marknaden, kan en hybridstrategi bidra till att skapa fler källor till konkurrensfördelar, än med en enda konkurrensstrategi.

Liknande fenomen ser vi inom digitalisering och då bland annat avseende affärssystem. För att stödja din flerdimensionella konkurrensstrategi behöver du en flexibel ekonomimodell med flera redovisningsdimensioner. Vi ser en allt större efterfrågan på molnbaserade lösningar, även bland större företag. Ibland finns en osäkerhet på hur mycket som egentligen ska ligga i molnet och vad man bör drifta själv. Det gäller att hitta en kombination som passar din verksamhet så bra som möjligt.

För att du ska se vad som passar företagets situation bäst, behöver du göra en analys bland annat av processer och vilka krav du vill ställa på applikationen. Du bör t.ex. fråga dig hur vill du att integrationerna ska se ut och fungera och vilka processer har du störst nytta av att automatisera. Och i vilken utsträckning du söker flexibilitet och/eller kostnadsbesparingar i kombination med säkerhet och integrationsmöjligheter.

Är du är nyfiken på ekonomisystem med hybridlösningar? Anmäl dig till webbinar.