Tillbaka till huvudmeny

Hybridarbete låter den ”osynliga” tekniken ta plats

Den ”osynliga” tekniken tar allt större plats i vårt hybrida arbetsliv. Charlotte delar sina tankar kring detta.

Charlotte Mårtensson, Visma Software

Många företag har valt att växla upp till ett modernt ekonomi- eller affärssystem de senaste åren och bland de som gjort detta med hjälp av oss på Visma är den röda tråden tydlig: Behovet av automatiserade digitala processer.

Inte minst under pandemiåren märkte vi ett starkt ökat intresse för våra lösningar som underlättar det dagliga att rulla på. Flera av de företag som där och då valde att investera i förnyelse av system och mer automatisering följer vi nu med glädje på deras fortsatta digitaliseringsresa. 

Genom våra kunder har vi tydligt sett hur förståelsen för den mångbottnade nyttan med automatisering har stärkts. Att det som i vissa fall kanske började med ett motvilligt “måste” har utvecklats till helt digitala flöden talar sitt tydliga språk: Ibland är det bra att tvingas till modernisering och nya rutiner. 

Administrativa system är kanske inte alltid det första man tänker på när det kommer till digitalisering, men när den basala tekniken är “up to date” är mattan utrullad för allt det andra. Med ett modernt ekonomi- eller affärssystem är det i stora drag bara att koppla på tjänsterna som automatiserar exempelvis att skicka och ta emot fakturor, eller att attestera via mobilen. Man kan fråga sig: Varför ta emot dokument på papper och via e-post när du kan få dem rakt in i systemet utan någon manuell insats?

“Varför ta emot dokument på papper och via e-post när du kan få dem rakt in i systemet utan någon manuell insats? “

Om samtalen med våra kunder i början av pandemin främst handlade om att koppla på de tjänster man visste fanns, men dragit sig för att ta tag i – gick samtalen snabbt in i nästa fas: Hur tar vi nästa steg och förbättrar mer? 

Analys och uppföljning är ett bra exempel på något som väldigt många fått upp ögonen för på senare tid. Ett digitalt beslutsstöd gör stor skillnad när vi befinner oss på olika ställen och jobbar allt mer över avdelningsgränser. Här är det väldigt tydligt att vi kan göra stor skillnad för våra kunder.

Hybridarbete = plats, människa och teknik

Att delvis ha sin arbetsplats utanför kontoret är en naturlig del av arbetslivet för de flesta av oss som har möjlighet. Med hybridarbete – som av många spås bli den vanligaste arbetsformen framöver – som norm ändras också synen på de system vi använder i grunden. 

Det pratas mycket om att pandemin förde oss snabbare framåt vad gäller digitala arbetssätt och att motsvarande utveckling skulle tagit runt tio år annars. Tänkvärt. Vad gör det med oss människor? Hänger vi med? Personligen anser jag mig ha jobbat digitalt länge, men mycket har ändrats. På jobbet upplever jag att jag kommit mitt närmsta team närmare och att vi lärt känna varandra på ett nytt plan. Det jag däremot känt varit svårare är samarbeten över avdelningsgränserna, men med nya rutiner och tekniken har det inte varit svårt att hitta lösningar. Tvärtom har det varit både roligt och lärorikt. Att vilja hitta lösningar för att komma framåt är ju ofta en nyckel för att komma just framåt…

Med hybridkontoret får vi en mer snabbrörlig arbetsmiljö jämfört det traditionella kontoret. Men mötesplatsen och hur vi samarbetar kommer alltid vara jätteviktig både digitalt och fysiskt. 

I det arbetslandskap vi formar nu spelar tekniken en större roll än tidigare, inte minst den fundamentala och “osynliga” tekniken. En allt snabbare förändring tror jag vi kommer se hos de stora företagen som avvaktat modernisering på grund av att det inte varit lika enkelt för dem att gå över till molnet, exempelvis. Som min kollega Karin säger här är det i dag en förutsättning för att anamma ett digitalt och automatiserat arbetssätt. Och i dag finns lösningarna som är lätta att anpassa och inte värjer för mer komplexa behov. Samtidigt som viljan framåt allt oftare övervinner försiktighet och tvivel. Förnyelse och förändring är i slutänden helt och hållet upp till vad man som verksamhet och individ gör det till…

Vill du bolla dina funderingar kring affärs- eller ekonomisystem får du gärna ta kontakt med mig!

Connecta med Charlotte

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.