Tillbaka till huvudmeny

Hur mår Sveriges webbplatser efter pandemin?

Statistik visar att Sveriges webbplatser blir allt äldre. Något som kan innebära en risk då de inte är lika effektiva som det skulle kunna vara. Här listar vi några av de viktigaste slutsatserna från den första trendrapporten som gjorts efter att Covid-19 pandemin har förklarats över.

Man sitter vid dator och funderar

Den senaste trendrapporten från Web Service Award: Hur mår Sveriges webbplatser 2022, är den första som gjorts efter att Covid-19 pandemin har förklarats över och Sveriges företag börjat gå tillbaka till det nya normala. Undersökningen besvarades av 451 stycken slumpmässigt utvalda webbplatsansvariga på företag, statliga verk, kommuner/regioner och organisationer under perioden maj och juni 2022.

Tre viktiga slutsatser från årets trendrapport:

  • Optimizely (f.d Episerver) fortsätter vara Sveriges populäraste CMS
  • 51 % uppger att de haft sin nuvarande version av CMS i fem år eller mer
  • 77 % uppger att de tillgänglighetsanpassat sina webbplatser

Optimizely fortsätter vara Sveriges populäraste CMS

Optimizely (f.d Episerver) fortsätter att vara det vanligaste publiceringsverktyget (CMS) i Sverige, med en marknadsandel på hela 43 procent. Av de tillfrågade webbplatsansvariga var det 81 procent som uppgav att de var nöjda med verktyget och tycker att de har ett välfungerande CMS, vilket är en ökning från förra året. Läs mer om våra lösningar med Optimizely här.

Sveriges webbplatser blir allt äldre

Rapporten visar även att Sveriges webbplatser blir allt äldre och 51 procent uppger att de haft sin nuvarande version av CMS i fem år eller mer, en trend som hållit i sig sedan 2013. Med tanke på den intensiva utvecklingen på området kan detta ses som anmärkningsvärt, men det kan också innebära en risk att de inte är lika effektiva som det skulle kunna vara.

Att det är klokt att uppgradera till en ny version av sitt CMS-verktyg visar sig i statistiken då de nya versionerna av publiceringsverktygen har en klart högre andel nöjda användare än de äldre versionerna. För de som har versioner som är mindre än ett år gamla är hela 96 procent nöjda, sedan blir det en brytpunkt där andelen nöjda användare sjunker.

Allt fler webbplatser blir tillgängliga

I årets undersökning så uppger 77 procent att deras webbplats är tillgänglighetsanpassad, en trend som stegrat sedan 2013 då andelen var 48 procent..

Högst andel tillgänglighetsanpassade webbplatser hittar vi hos statliga verk och myndigheter med 96 procent. Lägst andel tillgänglighetsanpassade webbplatser är det bland företagen där endast 38 procent av företagen prioriterat denna fråga.

Andelen som uppger att de ska tillgänglighetsanpassa sin webbplats ökar dock i årets undersökning till 25 procent, vilket ger en positiv trend framåt med att allt fler webbplatser bör vara tillgängliga under 2023.


Källa: Web Service Award, Rapport: Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2022

Hur tillgänglig är er webbplats? Visma har lång erfarenhet av att skapa webbplatser som är anpassade efter tillgänglighetskraven. Läs mer om digital tillgänglighet eller boka vår tillgänglighetsanalys:

Digital tillgänglighet

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.