Tillbaka till huvudmeny

Hur man förbereder sig för framtidens arbete: 7 saker att tänka på

1.Flexibilitet
Distansarbete, slutet på 9-till-5, obegränsad ledighet – framtiden ser flexibel ut.
51 % av tillfrågade vd:ar förstår kravet på flexibilitet och att de som arbetsgivare måste anpassa sig. Det är något som är värt att ha i åtanke för din organisation: människor är vana vid val och frihet, och det är något som kan förbättra medarbetarnas upplevelse.

2.Digital acceleration

Covid-19 har förstärkt den digitala världen ytterligare. E-handel, utveckling inom digitala betalningar, snabba framsteg inom automatisering och AI. Fundera över hur du kommer att anpassa dig till dessa förändringar och hur du tänker kring medarbetardata.

3.Åldrande befolkning

Medellivslängden ökar vilket också kan betyda att pensionen infinner sig senare. Personer arbete längre, samtidigt som en stor andel är för gamla för att arbeta. Att ständigt erbjuda utbildning och utveckling till dina medarbetare, och låta dem vara agila i sina karriärer, kommer att vara nyckeln.

4.Ansvar för välbefinnandet

Att lämna jobbet på jobbet och allt privat hemma är inte möjligt. Kanske är det därför det i allt högre grad ses som arbetsgivarens ansvar att skydda sina medarbetares mentala, känslomässiga, fysiska och sociala hälsa.

5.Familjeplanering

Från IVF till äggfrysning, det blir allt vanligare att organisationer stöttar medarbetare med familjeplanering. Det är en viktig aspekt av att se dina medarbetare holistiskt.

6.Klimatkris

Klimatkrisen och minskad tillgång på fossila bränslen kommer skapa nya karriärvägar inom förnybar energi. Men också hur du ser på din organisations påverkan på planeten. Det kommer att bli en ännu viktigare del av ditt CSR-arbete.

7.Arbetsgivarvarumärke

Ditt rykte som organisation ökar i betydelse – var medveten om att dina val alltid stärker eller försvagar ditt arbetsgivarvarumärke och vilka konsekvenser det får.

Visma Engage: testa gratis i 21 dagar

Läs mer här:
https://www.visma.se/talent-management/medarbetarengagemang

Blogginlägget är hämtat och översatt från vår partner Qlearsite. Skapat av Content Marketing Manager, Lydia Watson.
Lär mer här:
https://www.qlearsite.com/blog/how-to-prepare-for-the-future-of-work-8-things-to-consider/