Tillbaka till huvudmeny

Har du koll på hur dina underleverantörer sköter sina skatter och avgifter?

För dig som upphandlar varor och tjänster åt en myndighet eller företag är det självklart viktigt att ha koll på hur anbudsgivare och underleverantörer sköter sin redovisning och betalning av skatter eller avgifter.

skattekontroll_pa_underleverantorer
skattekontroll_pa_underleverantorer

Offentlig sektor köper för nästan 700 miljarder varje år och offentlig upphandling påverkar hur effektivt våra skattemedel används och hur väl konkurrensmöjligheter nyttjas. För dig som upphandlar varor och tjänster åt en myndighet eller företag är det självklart viktigt att ha koll på hur anbudsgivaren sköter sin redovisning och betalning av skatter eller avgifter. Men det är även viktigt att ha koll på underleverantörer.

Skattekontroll på underleverantörer går ut på att upphandlaren, i de fall där anbudsgivaren förlitar sig på underleverantörers kapacitet, får göra skatte- och kreditupplysningar på underleverantören precis som man får göra på själva anbudsgivaren. Information från skatte- och kreditkontroller visas på det specifika anbudet. Värde för upphandlare är att de får bättre möjligheter att utvärdera anbudet. Syftet är att hjälpa myndigheter och företag att anlita leverantörer och entreprenörer som gör rätt för sig.

Funktionen skattekontroll har sedan flera år tillbaka funnits i TendSign men nytt är att även underleverantörer kan kontrolleras på motsvarande sätt som anbudsgivare med hjälp av upphandlingsverktyget.

För att främja ett seriöst företagande, motverka svartarbete och verka för en sund konkurrens, är det viktigt att du kontrollerar dina leverantörer och underleverantörer innan de anlitas samt löpande under avtalets gång.

Vill du veta mer om Visma TendSign? Tryck här!

Mest populära

  • Nya belopp och procent – Lönefakta 2023

    Nytt år innebär nya belopp och procent för dig som arbetar med lön och ekonomi. Dags att bekanta sig med årets sammanställning från Skatteverket om du inte redan gjort det.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.