Tillbaka till huvudmeny

Gartners strategiska teknologitrender för 2016

Varje år släpper Gartner sin rapport om de strategiska teknologitrenderna för det kommande året. Vi har listat dem och vad de kan innebära för dig och din organisation.

Strategiska teknologitrender. Bild: Freepik
Designed by Freepik

Gartner släppte för ett tag sedan sin årliga rapport med strategiska teknologitrender för det kommande året. Med strategiska teknologitrender menar de trender som potentiellt kan ha betydande konsekvenser för en organisation. Här får du svar på vilka de är och vad de kan innebära för dig och din organisation.

Enhetsnätet

Enhetsnätet (The Device Mesh) syftar till det ökande antalet enheter som människor använder och som ständigt samlar information om människor, myndigheter och företag. Enhetsnätet innehåller bland annat telefoner, klockor, hemelektronik, köksmaskiner och miljöstationer. Dessa blir allt oftare ihopkopplade med internet (Internet of Things, IoT). På så sätt kan de olika delarna i enhetsnätet dela information med varandra isället för att enbart basera sitt beteende på egna sensorers data.

Flytande användarupplevelse

Enhetsnätet skapar förusättningarna för en kontinuerlig och flytande användarupplevelse. En aspekt är omslutande miljöer så som förstärkt verklighet (Augmented Reality) och virtuell verklighet (Virtual Reality) som båda visar stor potential, men dessa är bara en del av den tekniska möjligheten. Den flytande användarupplevelsen existerar mellan enheter, tid och rum. Upplevelsen flyter mellan olika enheter, virtuella miljöer och följer användaren när den flyttar sig från en plats till en annan.

3D-skrivarmaterial

Framsteg inom 3D-utskrifter har redan skapat möjligheter för att skriva ut i flera olika material så som avancerade nickellegeringar, kolfiber, glas, ledande bläck, elektroniska-, farmaceutiska- samt biologiska material. Dessa forskningsframsteg utökar kundernas förväntningar och 3D-skrivare expanderar till nya industrier däribland flyg, medicin, bilar, energi och militären. Med anledning av de nya materialen som lanserats förväntas nu en genomsnittlig årlig tillväxt inom 3D-skrivarmarknaden på 64,1 procent fram till 2019. Detta kommer framtvinga ett nytänkande inom montering och supply chain processer för att nyttja de möjligheter som 3D-utskrifter medför.

Information om allt

Allting i enhetsnätet producerar, använder och sänder ut information. Den informationen är mer än bara text, ljud och video eftersom att den dessutom innehåller kontextuell information. “Information om allt” använder sig av den tillströmningen och samlar datan ifrån alla olika källor. Information har alltid existerat överallt, dock isolerad, ofullständig och otillgänglig. Men tack vara framsteg i semantiska verktyg så som grafdatabaser och annan kommande klassificeringsmetodik och analyseringsmetodik för information förväntas informationen kunna bli meningsfull.

Avancerad maskininlärning

Inom avancerad maskininlärning börjar nu simulerade neurala nätverk (Deep Neural Network) ta sig förbi de klassiska teknikerna. Den nya tekniken kan användas till att skapa system som autonomt kan lära sig att tolka världen självständigt. Mängden datakällor och komplexiteten i information gör att manuell klassificering och analys inte är hållbar varken praktiskt eller ekonomiskt. De neurala nätverken kan automatisera den typen av uppgifter och ger möjlighet för människorna att istället jobba med informationen och analysera trender.

Autonoma agenter och enheter

Maskininlärning skapar möjligheter för implementation av flertalet smarta maskiner exempelvis robotar, självstyrande bilar, virtuella personliga assistenter och smarta rådgivare. Dessa förväntas i framtiden kunna jobba autonomt, eller åtminstone semiautonomt. Samtidigt som framstegen inom den fysiska världen, som robotar, får stor bevakning så ligger framstegen i den digitala världen både närmare i tid och förväntas få bredare spridning. Virtuella personliga assistenter så som Google Now, Microsoft Cortana och Apple Siri blir smartare och agerar föregångare till autonoma agenter. Den växande föreställningen är att vi går in i en flytande användarupplevelse där autonoma agenter blir vårt primära gränsnitt till maskinerna. Istället för att interagera med menyer, formulär och knappar på mobilen kommer man att prata med en app, vilket bakom kulisserna inte är något annat än en intelligent agent.

Adaptiv säkerhetsarkitektur

Komplexiteten i digitala affärer och den algoritmiska ekonomin kombinerad med en växande “hackerindustri” ökar signifikant hotbilden för en organisation. Att förlita sig på murar mot internet och regelbaserad säkerhet är otillräckligt, speciellt för organisationer som utnyttjar molnbaserade tjänster och öppna APIer för att tillåta integration ifrån partners och kunder. IT-ansvariga måste fokusera på att identifiera och agera gentemot angrepp utöver de tidigare arbetet med att förebygga angreppen. Egenförsvar för applikationer i kombination med automatisk beteendeanalys på användare kan bidra till att skapa en adaptiv säkerhetsarkitektur.

Avancerad systemarkitektur

Enhetsnätet och smarta maskiner kräver stor beräkningskapacitet för att kunna leverera värdefull information till organisationer. För att tillgodose behovet krävs högpresterande, supereffektiva strukturer baserade på neuromorphic-arkitektur. Om dessa baseras på field-progammable gate arrays (FPGAs) finns en signifikant fördel med arkitekturen. Till exempel förväntas man kunna genomföra beräkningar snabbare än teraflop-hastigheter som dessutom är energieffektiva.

Serviceorienterad arkitektur

Linjär applikationsdesign, så som tre lagers arkitektur som inkluderar datalager, logiklager och gränssnitt närmar sig sitt slut och ersätts mer och mer av serviceorienterad arkitektur (Service-Oriented Architecture). Den nya tekniken bidrar till en ökad flexibilitet men framförallt skalbarhet. Tekniken är framtagen av nätjättar så som Google, Facebook och Ebay och bygger på små fristående containrar som innehåller allt som krävs för att köra programmet eller webbsidan. Dessutom fungerar tekniken i molnlösningar likväl som klassiska serverparker. I framtiden kan man dessutom tänka sig att dessa fristående containrar ska kunna integreras med mobila enheter och IoT-element för att förstärka beräkningskraften och kunna använda enhetsnätet för att skapa en flytande användarupplevelse.

Internet of Things-plattformar

IoT-plattformar kompletterar den serviceorienterade arkitekturen. Genom att bidra med integrationen, säkerheten och andra teknologier och standarder skapar IoT-plattformar förutsättningarna för att förverkliga IoT. IoT är kritiskt för bland annat enhetsnätet, flytande användarupplevelser och den framtida dynamiska världen eftersom IoT-plattformar skapar förutsättningarna som gör det möjligt.

Ett återkommande tema i flera av trenderna som listas är automatisering och digitalisering. Just automatisering och digitalisering är två hörnstenar för ökad effektivitet i verksamheten. Visma.net är vårt helt molnbaserade affärssystem som är byggt för att effektivisera verksamhetsprocesser genom bland annat schemaläggning av aktiviteter och arbetsflöden.

Boka ett kostnadsfritt webbinar

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.