Tillbaka till huvudmeny

Gartner Magic Quadrant for Analytics and BI 2021

2020 var året då vardagen vändes upp och ner för de allra flesta. Pandemin ledde till förändringar i arbetsmiljön och ställde helt nya krav på de dataplattformar och tjänster vi använder. Vilka analys- och BI-plattformar sticker ut i Gartners Magic Quadrant för Analytics och BI 2021?

På senare tid har det funnits många nya behov i näringslivet: värdet av realtidsdata för att fatta bra beslut, den snabba migreringen till molnlösningar och valet många företag gör för att förbättra dataflöde genom att gå från passiv till aktiv användning av data som delas över hela organisationen. Analys- och BI-plattformar hjälper till att möta ett antal av dessa behov. De olika tjänsterna kännetecknas av funktionalitet som är enkel att använda och som stöder ett fullvärdigt analytiskt arbetsflöde – från att skapa databasen till visuella presentationer och generera insikt – med fokus på självbetjäning och bra kundsupport.

Betydelsen av utökad analys

Varje år publicerar Gartner en rapport som kartlägger flera leverantörer på marknaden för Analytics och Business Intelligence. Gartner bedömer de olika leverantörernas vision och leveransförmåga. Företag runt om i världen inom olika branscher ser på Gartners undersökningar och tolkningar som grund för valet av analysverktyg. Enligt Gartner differentieras plattformarna inte längre av möjligheterna att visualisera data, det anses nu som standard. Alla konkurrenter erbjuder interaktiva KPI-dashboards som visualiseras med grafer, diagram och andra sätt att presentera data på. Den stora skillnaden har nu flyttats till hur väl plattformarna stöder augmented analytics, eller ”utökad analys”. Maskininlärning och artificiell intelligens spelar en mycket större roll nu än tidigare när det gäller att tillhandahålla utökad analys och insikt i data.

12 kritiska punkter för att välja en lösning

I rapporten definierar Gartner 12 kritiska punkter som de anser att analys och BI-plattformar bör bedömas utifrån för 2021, viktade särskilt i kombination med augmented analytics:

 • Security: Möjligheterna för att säkerställa god säkerhet på plattformen, användarhantering, granskning av åtkomst och autentisering.
 • Manageability: Att kunna spåra användningen av plattformen och kontrollera var information delas (och av vem).
 • Cloud analytics: Stöd för att bygga, distribuera och hantera analyser i molnet, baserat på data som är lagrad både i molnet och on-prem.
 • Data source connectivity: Att användare kan ansluta, fråga och ta emot data samtidigt som de optimerar för prestanda.
 • Data preparation: Stöd för ”drag-and-drop”, användardrivna kombinationer av data från olika källor och skapande av analysmodeller.
 • Catalog: Möjligheten att skapa och sammanställa sökbara kataloger med analysinnehåll för att lättare veta vilket innehåll som finns tillgängligt.
 • Automated insights: Betraktas som ett nyckelattribut i augmented analytics. Detta är användningen av ML-tekniker för att automatiskt generera insikter och resultat för slutanvändare (till exempel genom att identifiera de viktigaste attributen i ett dataset).
 • Data vizualisation: Stöd för mycket interaktiva dashboards och förmågan att upptäcka data genom manipulering av diagram.
 • Data storytelling: Möjligheterna att kombinera interaktiv datavisualisering med berättande tekniker för att presentera och leverera analytiskt innehåll på ett övertygande och förståeligt sätt för beslutsfattare.
 • Natural language query (NLQ): Detta gör det möjligt för användare att ställa frågor och göra analyser genom att använda nyckelord som skrivs i ett sökfält eller läses högt.
 • Natural language generation (NLG): Automatisk generering av språkligt rika beskrivningar av svar, data och analytiskt innehåll. Den analytiska kontexten, medan användaren interagerar med data, ändras det dynamiskt för att förklara viktiga resultat eller det viktigaste i diagram eller dashboard.
 • Reporting: Möjligheten att skapa och distribuera högupplösta flersidiga rapporter med stöd för rutnätlayout för användare vid schemalagda tider.

Vilka plattformar gör det bäst?

Gartner har definierat tre plattformar som ”Leaders” för 2021; Microsoft, Tableau och Qlik.

Microsoft

Microsoft definieras som ”Leader” för elfte året i rad och har för tredje gången positionerat sig bäst bland alla plattformar. Gartner motiverar detta med att de har en stor marknad genom Microsoft Office och en omfattande och visionär roadmap. Microsoft erbjuder dataförberedelse, visuell datainsikt, interaktiva dashboards och augmented analytics i Power BI. Tjänsten är tillgänglig som en software-as-a-service (SaaS) i Azure eller som en lokal lösning i Power BI Report Server. Microsoft kommer med veckovisa uppdateringar av den molnbaserade lösningen av Power BI, vilket ledde till hundratals nya funktioner 2020. I synnerhet tre styrkor framhölls som viktiga i bedömningen av Power BI:

 • Kompatibilitet med Office 365 och Teams
 • Kombinationen av pris och kraft som erbjuds
 • Omfattningen av produktambitionen

Tableau

Tableau har definierats som ”Leader” 9 år i rad i rapporten. Plattformen rankas så högt bland annat på grund av den visuella upplevelsen som ger företag tillgång till, att kunna förbereda, analysera och presentera de resultat de har gjort i sina data. Under 2020 förbättrade Tableau möjligheterna för data management och dataförberedelse. För dataförberedelse lanserade de förbättrade möjligheter för datamodellering, vilket gjorde det lättare att analysera data över tabeller på olika detaljeringsnivåer genom att kunna bygga relationer mellan tabeller i en enkel och visuell upplevelse i webbläsaren. Här lyfter Gartner också fram tre viktiga punkter som ger Tableau en så bra placering:

 • En mycket bra analytisk användarupplevelse
 • Entusiasm bland slutanvändarna
 • Integration med Salesforce

Qlik

För elfte året i rad rankas Qlik som ”Leader” i Gartners magic quadrant-rapport. Qlik har en stark produktvision för ML och AI-driven verklighet, men något lägre momentum på marknaden än Microsoft och Tableau.

Qliks analys- och BI-plattform, Qlik Sense, körs på Qlik Associative Engine, som Qliks produkter har kört under de senaste 25 åren. Med Qlik Cognitive Engine erbjuder de AI / ML-baserad funktionalitet som i kombination med Qlik Associative Engine erbjuder kontextdriven insikt och en ökad komplexitet i analysen. Qlik erbjuder flexibilitet vid distribution, med både SaaS och on-prem alternativ. Tre styrkor framhävs i rapporten:

 • Mycket flexibla lösningar relaterade till distribution
 • En omfattande portfölj med många möjligheter genom förvärv
 • Data literacy och särskilt kundfokus

Vill du få insikter och inspiration för att ta datadrivna beslut?

Ta del av våra guider inom Business Intelligence

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.