Tillbaka till huvudmeny

Fokus på värde vid tillväxt genom förvärv

Viktiga affärsmöjligheter följer med förvärv, liksom möjlighet att uppnå skalbarhet och sänka kostnader. Det är däremot inte alla förvärv och fusioner som lever upp till förväntningarna.

Förvärvsutredning. Bild: Macrovector / Freepik

Fusioner och förvärv är ofta bra sätt för ett företag att snabbt ta sig in på en lovande ny marknad och som komplement till den organiska tillväxten. Viktiga affärsmöjligheter följer med förvärv, liksom möjlighet att uppnå skalbarhet och sänka kostnader. Det är däremot inte alla förvärv och fusioner som lever upp till förväntningarna.

För att framgångsrikt uppnå önskad diversifiering och intäktsökning, behövs tillräcklig due diligence (information från förvärvsutredning). Som CFO behöver du försäkra dig om att ni följer organisationens strategi samt att målföretaget är sunt rent prestationsmässigt. Du behöver också identifiera risker. Prognoser om resultat och marknad behöver granskas kritiskt, liksom värderingar i balansräkningen. Det kan också finnas dolda tvister i bolaget. En modern CFO förväntas ofta ha stor vana av företagsförvärv. Om erfarenheten saknas, kan det vara klokt att samarbeta med en rådgivare inför förvärvet. Då får du hjälp att värdera om transaktionen ska genomföras och om köpeskillingen ska justeras med hänsyn till risk.

Inför varje potentiellt förvärv bör en analys göras ifall målföretagets produktlinje ska förvärvas, eller om det är mer lönsamt att produktlinjen utvecklas av företaget själv. För att kunna öka försäljning och rekrytera nya talanger, behöver CEO och styrelse vara säkra på att varumärket i det förvärvade företaget kan paketeras ihop med företagets nuvarande varumärke. Kundernas attityd och din position på marknaden påverkas av hur du kommunicerar ditt varumärke.

Det gäller att du som CFO inte i alltför stor utsträckning enbart tar rollen att kontrollera kostnader i samband med ett förvärv. Istället bör det vara värdet av förvärvet som är det centrala. Med andra ord bör ett förvärv handla lika mycket om att den strategiska tillväxtplanen som om minskade verksamhetsutgifter.

Genomförandet kan underlättas om det finns en väl genomtänkt integrationsplan. Planen bör ta hänsyn till hur förvärvet implementeras organisatoriskt samt hur och av vem information ska kommuniceras till alla intressenter. Information ska finnas om hur synergier för ökade intäkter och kostnadsreduktioner tas tillvara. Exempel på mål för framgång är att behålla viktiga nyckelpersoner, kund- och leverantörsrelationer. Andra är korsförsäljning på kombinerad kundbas, kostnadsreduktioner för skalbarhet och samordning av överlappande funktioner. Det är viktig att följa planen för att inte tappa tempo i verksamheten och för att inte skapa oro bland intressenter. Planen minskar också risken för kulturkrockar och oförutsedda juridiska avgifter, och underlättar samtidigt integrationen i efter avslutad affärstransaktion.

En modern CFO förväntas bedöma hur förvärv och fusioner blir framgångsrika. I de fall expertkunskap behövs, förväntas CFO ofta driva samarbetet. Det ställer krav på prioritering av tid. Med stödfunktioner för ekonomisk administration kan du underlätta för din avdelning att fortsätta med den dagliga verksamheten, så att ditt fokus kan läggas på att uppnå affärsmässigt värde i förvärvet samt en lyckad implementation där förväntade synergier uppnås och viktiga relationer bibehålls.

Lär känna Visma.net

Mest populära