Tillbaka till huvudmeny

Förändring av de sociala avgifterna

Riksdagen har beslutat att sänka nivåerna för ungas sociala avgifter från och med den 1 maj 2015. Samtidigt aviserade regeringen i budgetändringen för våren att de nedsatta sociala avgifterna för unga ska fasas ut. Sänkningen för de ungas sociala avgifter blir då endast tillfällig och kommer sedan att slopas helt under 2016.

Räkna ut sociala avgifter
Förändring av sociala avgifter

Riksdagen har beslutat att sänka nivåerna för ungas sociala avgifter från och med den 1 maj 2015. Samtidigt aviserade regeringen i budgetändringen för våren att de nedsatta sociala avgifterna för unga ska fasas ut. Sänkningen av de sociala avgifterna blir då endast tillfällig och kommer sedan att slopas helt under 2016.

De förändrade reglerna som börjar gälla från den 1 maj 2015 innebär i korthet följande (alla årtalsangivelser gäller för 2015):

  • För anställda som vid årets början ännu inte fyllt 23 år, och alltså är födda 1992 eller senare, betalar arbetsgivaren enbart ålderspensionsavgift, 10,21 procent på utbetald lön.
  • För anställda som vid årets början fyllt 23 men inte 25 år, och alltså är födda 1991 eller 1990, innebär beslutet inga förändringar; arbetsgivaravgiften är fortfarande 15,49 procent.
  • För anställda som fyllt 25 år vid årets början (födda 1989 eller tidigare) ska full arbetsgivaravgift betalas (31,42 procent).

Det nya beslutet innebär alltså en sänkning för de yngsta arbetstagarna
och en höjning för dem som redan fyllt 25 år.

Instruktion för dig som ska lämna arbetsgivardeklaration:

Anställda födda 1989 eller tidigare

För anställda som är födda 1989 ska du som är arbetsgivare betala full arbetsgivaravgift. Redovisa underlag för full arbetsgivaravgift för personer födda 1950–1989 i fält 55.

Anställda födda 1990–1991

För anställda som är födda 1990–1991 gäller samma avgift som tidigare. Redovisa underlag för reducerad arbetsgivaravgift för dessa personer i fält 57.

Anställda födda 1992 eller senare

För anställda födda 1992 eller senare ska du som är arbetsgivare endast betala ålderspensionsavgift, 10,21 procent. Redovisa underlag för ålderspensionsavgift i fält 59.

Läs mer om vad vi kan erbjuda och våra tjänster      

Mer om Visma Services

Mest populära