Tillbaka till huvudmeny

Förändrade lagar och regler – Har du koll på det senaste?

Har du koll på ändringen i LAS och de nya reglerna för ekonomiska föreningar? Vi har sammanställt några aktuella lagförändringar och beskrivit i korthet vad de innebär.

Är du medveten om ändringen i LAS från och med 1 maj och vad som gäller för ekonomiska föreningar från och med den 1 juli? För att du ska ha koll på det senaste som rör din verksamhet har vi sammanställt några aktuella lagförändringar och beskrivit i korthet vad de innebär.

Lagen om ekonomiska föreningar

Riksdagen har beslutat om att modernisera lagen om ekonomiska föreningar och den 1 juli 2016 träder lagändringarna i kraft. Nedan ser du kortfattat några av de punkter som ändringarna avser:

 • De nya reglerna innebär bland annat att en ekonomisk förening kan bedriva hela sin verksamhet i ett dotterbolag utan att detta är helägt av föreningen.
 • I en ekonomisk förening kommer man kunna ta in investerande medlemmar vilka inte är delaktiga i föreningens verksamhet, utan enbart betalar medlemsinsats och därmed får rösträtt. De investerande medlemmarna är lika de vanliga medlemmarna när det exv. kommer till vinstutdelning. Vid specifika tillfällen såsom tvångslikvidation räknas en investerande medlem dock inte som en vanlig.
 • Ändring av stadgar blir enklare, det räcker med en stämma där minst två tredjedelar av de röstande stödjer beslutet. Förenklingen med en stämma gäller inte bostadsrättsföreningar.
 • Skyldigheten för några större ekonomiska föreningar att ha en VD avskaffas.
 • Reservfonden återstår, men skyldigheten att placera en specifik del av årets nettovinst här är borttaget.

Flera av lagändringarna för ekonomiska föreningar gäller även för bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, men inte alla.

Kontakta oss så kan vi gå igenom hur det påverkar din bostadsrättsförening.

BRF förvaltning >>

Ändringar i LAS

I syfte att minska arbetsgivares missbruk av tillfälliga anställningar har ändringar skett i LAS.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 maj 2016 och innebär att tidsramen förlängts för när en allmän visstidsanställning blir till en tillvidareanställning. Tidigare övergick en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning om man varit visstidsanställd under längre tid än två år under en femårsperiod. I och med ändringarna den 1 maj kan en tidsbegränsad anställning omvandlas till en tillsvidareanställning även under en period som är längre än 5 år, så länge de tidsbegränsade anställningarna följt varandra och har mindre än 6 månaders mellanrum.

Ändringen medför att det blir svårare för arbetsgivare att undvika att visstidsanställningar övergår till tillsvidareanställningar.

Nya arbetsgivaravgifter

Riksdagen har beslutat om nya arbetsgivaravgifter och egenavgifter för unga. De nya reglerna träder i kraft den 1 juni 2016. De nya reglerna innebär i korthet att du som är arbetsgivare inte längre betalar nedsatt arbetsgivaravgift (25,46 procent) för anställda som är födda 1991 eller senare. Du ska redovisa enligt de nya reglerna från redovisningsperioden juni.

Efter ändringarna den 1 juni 2016 ser arbetsgivaravgifterna ut på följande sätt:

för anställda födda 1991 eller senare:

 • Från och med juni  –  31,42 %
 • Januari-maj  –  25,46 %

övriga arbetsgivaravgifter ligger som tidigare

 • för anställda födda 1951 eller senare  –  31,42 %
 • för anställda födda 1938-1950  –  16,36 %
 • Särskild löneskatt för anställda födda 1937 eller tidigare  –  6,15 %

Att hålla en ekonomiavdelning uppdaterad på nya lagar och regler kräver tid och resurser, dessutom behövs utbildning i de affärssystem som används i verksamheten. Samtidigt ökar kraven från ledningen att ekonomiavdelningen ska vara proaktiv och ta fram beslutsunderlag till stöd för verksamhetens affärsbeslut. För att lyckas med detta behövs specialistkompetenser, moderna  IT-system och flexibla ekonomiavdelningar som kan ta höjd och arbeta på nya sätt. En lösning kan vara att outsourca hela eller delar av ekonomifunktionen.

Läs mer om hur vi kan hjälpa er verksamhet att blir effektivare.

Mest populära

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.