Tillbaka till huvudmeny

Flexibel ekonomimodell möjliggör både bredd och djup

Vår produktchef Karin Grawsiö skriver om hur ni kan förbättra er kalkylering och ekonomistyrning med hjälp av en flexibel ekonomimodell. Minska tidskrävande och krångliga moment och ta bort manuellt arbete i excel.

Flexibel ekonomimodell, Bild: Freepik

Upplever du att ert företag eller organisation har vuxit och blivit för stor för ert nuvarande system? Har ni många tidskrävande och krångliga moment för att få fram era siffror? Är det flera Excelark som ska fyllas med information genom att ”klippa och klistra” för att se helheten och kunna göra avstämningar och analyser? Kort sagt, systemet ni har idag täcker inte era behov för kalkylering och ekonomistyrning kopplat till olika beslut som ska fattas.

Föreställ dig då istället att ni har ett system som ni kan växa med. Som kan förenkla och effektivisera ert arbete, samt stödja er i det analysbehov ni har. Grunden till att uppnå detta är att ha en flexibel och effektiv hantering av ekonomimodellen där olika typer av uppföljningar och analyser tillgodoses. Där ni kan vrida och vända på siffrorna utifrån olika delar av er verksamhet och ändå få en samlad bild för hela organisationen eller företaget.

Tids- och kostnadsbesparingar uppnås med en flexibel ekonomimodell

Rätt analyser leder till både tids- och kostnadsbesparingar. Men för att kunna göra rätt analyser krävs rätt förutsättningar. En av förutsättningarna är en bra ekonomimodell som på ett flexibelt sätt ger möjlighet att bryta ner er interna redovisning både på bredden och djupet. En modell som kan hantera eventuella förändringar så att ni kan växa med systemet och enkelt kan lägga till och förändra era analyser baserat på ert ökade behov.

När jag pratar om effektivitet i uppsättningen menar jag att ekonomimodellen även byggs och hanteras på djupet, inte bara på ”bredden”. Man tar vara på systemets flexibilitet och effektivitet, genom att koppla på det vi kan kalla egenskaper till ekonomimodellen. På så sätt utnyttjas den kraftfulla ekonomimotorn.

För visst är det så att det inte finns något självändamål i att sitta och registrera en massa koddelar eller dimensioner som man inte behöver, om systemet ändå kan hantera behoven? Ett exempel är en verksamhet som ska följas upp utifrån olika kostnads- och intäktsställens tillhörighet. Vi kan kalla det ”region”. Genom att koppla just ”region” som en egenskap till de olika kostnads- och intäktsställena kan man enkelt och effektivt följa upp och vrida och vända på information per ”region”, utan att ha registrerat fysiskt på just detta. Har man andra verksamhetssystem, som behöver integreras med ekonomisystemet, så är inte det något problem, eftersom dessa egenskaper hanteras även vid integrationer.

I vårt ekonomisystem hjälper vi er att sätta upp ekonomimodellen på det mest effektiva sättet. Oavsett er bransch så kan vi genom den flexibla hanteringen tillgodose behoven. Förutsättningarna finns redan i ekonomisystemet.

Om du vill veta mer om hur ni kan effektivisera och förbättra er ekonomimodell och uppföljning, ladda hem vår guide ”Visma Control – ett heltäckande ekonomisystem”.

Hämta guiden

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.