Tillbaka till huvudmeny

Flexibel ekonomimodell möjliggör både bredd och djup

Vår produktchef Karin Grawsiö skriver om hur ni kan förbättra er kalkylering och ekonomistyrning med hjälp av en flexibel ekonomimodell. Minska tidskrävande och krångliga moment och ta bort manuellt arbete i excel.

Flexibel ekonomimodell, Bild: Freepik

Upplever du att ert företag eller organisation har vuxit och blivit för stor för ert nuvarande system? Har ni många tidskrävande och krångliga moment för att få fram era siffror? Är det flera Excelark som ska fyllas med information genom att ”klippa och klistra” för att se helheten och kunna göra avstämningar och analyser? Kort sagt, systemet ni har idag täcker inte era behov för kalkylering och ekonomistyrning kopplat till olika beslut som ska fattas.

Föreställ dig då istället att ni har ett system som ni kan växa med. Som kan förenkla och effektivisera ert arbete, samt stödja er i det analysbehov ni har. Grunden till att uppnå detta är att ha en flexibel och effektiv hantering av ekonomimodellen där olika typer av uppföljningar och analyser tillgodoses. Där ni kan vrida och vända på siffrorna utifrån olika delar av er verksamhet och ändå få en samlad bild för hela organisationen eller företaget.

Tids- och kostnadsbesparingar uppnås med en flexibel ekonomimodell

Rätt analyser leder till både tids- och kostnadsbesparingar. Men för att kunna göra rätt analyser krävs rätt förutsättningar. En av förutsättningarna är en bra ekonomimodell som på ett flexibelt sätt ger möjlighet att bryta ner er interna redovisning både på bredden och djupet. En modell som kan hantera eventuella förändringar så att ni kan växa med systemet och enkelt kan lägga till och förändra era analyser baserat på ert ökade behov.

När jag pratar om effektivitet i uppsättningen menar jag att ekonomimodellen även byggs och hanteras på djupet, inte bara på ”bredden”. Man tar vara på systemets flexibilitet och effektivitet, genom att koppla på det vi kan kalla egenskaper till ekonomimodellen. På så sätt utnyttjas den kraftfulla ekonomimotorn.

För visst är det så att det inte finns något självändamål i att sitta och registrera en massa koddelar eller dimensioner som man inte behöver, om systemet ändå kan hantera behoven? Ett exempel är en verksamhet som ska följas upp utifrån olika kostnads- och intäktsställens tillhörighet. Vi kan kalla det ”region”. Genom att koppla just ”region” som en egenskap till de olika kostnads- och intäktsställena kan man enkelt och effektivt följa upp och vrida och vända på information per ”region”, utan att ha registrerat fysiskt på just detta. Har man andra verksamhetssystem, som behöver integreras med ekonomisystemet, så är inte det något problem, eftersom dessa egenskaper hanteras även vid integrationer.

I vårt ekonomisystem hjälper vi er att sätta upp ekonomimodellen på det mest effektiva sättet. Oavsett er bransch så kan vi genom den flexibla hanteringen tillgodose behoven. Förutsättningarna finns redan i ekonomisystemet.

Om du vill veta mer om hur ni kan effektivisera och förbättra er ekonomimodell och uppföljning, ladda hem vår guide ”Visma Control – ett heltäckande ekonomisystem”.

Hämta guiden

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.