Tillbaka till huvudmeny

Fem goda vanor vid beslut om ekonomihantering

Även om det inte finns en enda sanning om vad som är ett bra beslutsfattande, är min slutsats att följande goda vanor kan underlätta för en ledare som vill fatta bättre beslut.

Goda vanor för din ekonomihantering

I en artikel i Harvard Business Review frågar sig författarna vad som gör att personer som menar väl ändå kan fatta dåliga beslut.

Det som gör artikeln intressant – även om resultatet inte överraskar – är att den grundar sig på en undersökning med omfattande informationsunderlag och en gedigen analys istället för bara på författarnas antaganden och personliga erfarenheter. Resultatet är en lista över nio vanor som leder till dåliga beslut.

Att fatta bättre beslut

Även om det inte finns en enda sanning om vad som är ett bra beslutsfattande, är min slutsats att följande goda vanor kan underlätta för en ledare som vill fatta bättre beslut:

 1. Kontrollera fakta, bekräfta antaganden och samla input från andra, istället för att dra slutsatser enbart från egna erfarenheter och det förflutna. Med nya lösningar kan det vara lättare att ta hänsyn till aktuella förutsättningar.
 2. Engagera rätt talang när du själv saknar relevant erfarenhet och kompetens. För att kunna integrera information från olika källor i dagens organisationer, behöver du förstå komplexa frågor och ha perspektiv på din egen kunskap. Även om du ska bedöma om ett beslut är bra eller dåligt, kan du behöva grundläggande kunskap inom ett område.
 3. Koppla beslutet till den övergripande strategin. När potentiella lösningar kopplas till en tydlig strategi, kan det vara lättare att se vilka lösningar som är de bästa. Våga förutse andra scenarier än önskescenariet vid strategiska förändringar, t ex vad som kan hända i värsta fall.
 4. Fatta beslutet. Framförallt om du ska fatta ett komplext beslut baserat på uppgifter som ständigt förändras, är det i många fall lättare att be om ytterligare en rapport än att fatta beslutet. Det kan vara bättre att riskera att fatta ett dåligt beslut än att missa en möjlighet.
 5. Kommunicera dina beslut, dess innebörd och dina slutsatser för att du framgångsrikt ska kunna genomföra dem.

Visma hjälper dig gärna med de systemstöd du behöver för att effektivisera och automatisera processer för verksamheter, ekonomisk styrning och administration.

Är du nyfiken på ett ekonomisystem med automatiserade processer och beslutsstöd?

Låt oss visa dig på ett gratis webbinar

Mest populära

 • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

  När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

 • Räknas restid som arbetstid?

  Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.

 • Det här innebär nya LAS för offentlig sektor

  Nyligen lade regeringen en proposition på en lagförändring rörande arbetsrätten, kallat nya LAS. Den nya lagen förväntas träda i kraft den 30 juni 2022 och börja tillämpas den 1 oktober 2022.