Tillbaka till huvudmeny

Ett gymkort är inte friskvård

Hälsa handlar om mer än kost och motion, säger HR-generalisten Jennie Jönsson och berättar om vad som krävs för att satsningen på friskvård ska bli lyckad.

Ett gymkort är inte friskvård Källa:Pixabay
Ett gymkort är inte friskvård Källa:Pixabay

Under hösten genomförde Visma Enterprise en strategisk friskvårdssatsning  som omfattade sju hälsoområden och var anpassad för alla medarbetare. ”Hälsa handlar om mycket mer än bara kost och motion”, skriver företagets HR-generalist, Jennie Jönsson, och berättar om vad som krävs för att företagets satsning på friskvård ska bli lyckad.

I dessa tider av skenande sjukfrånvaro har arbetsgivarnas intresse för personalens hälsa ökat. De allra flesta har idag någon form av friskvårdssatsning, men långt ifrån alla är effektiva. En del nöjer sig med att ge medarbetarna ett gymkort.  Men det är mer att betrakta som en personalförmån, än en friskvårdssatsning.

Missförstå mig rätt. Ett gymkort är en bra förmån som bidrar till att du betraktas som en attraktiv arbetsgivare. Fast vem gynnas egentligen av gymkortet? Framför allt är det de medarbetare som redan har en aktiv livsstil och gillar träning. Men alla människor har olika behov och förutsättningar vad gäller att förbättra sin hälsa.  Om du vill att friskvård ska vara en investering för företaget, måste du jobba strategiskt. Hälsa handlar om så mycket mer än bara kost och motion. När våra medarbetare på Visma Enterprise fick möjlighet att fylla i en hälsoscreening, innefattade den totalt sju hälsoområden: kost, motion, alkohol, tobak, sömn, stress och trivsel.

Arbeta strategiskt med friskvård därför att…

 • …det främjar balans i livet och hjälper medarbetaren att må bra
 • …det gör dig till en attraktiv arbetsgivare
 • …det minskar sjukskrivningarna
 • …förebyggande och underhållande åtgärder är mer kostnadseffektiva, än rehabiliteringsinsatser i ett senare skede
 • …det kan bidra till ökad arbetskapacitet

En digitaliserad satsning på friskvård i tre steg

Innan du beslutar om vilka satsningar du vill göra, krävs en analys av nuläget. Det är viktigt att  du anpassar friskvården efter verksamheten och dess eventuella problemområden. De bästa friskvårdssatsningarna är de som går att anpassa efter individuella behov, så att alla medarbetare kan ta del av dem. En friskvårdsatsning ska vara väl genomtänkt och fånga upp de medarbetare som bäst behöver den.  Efter genomförandet är det också viktigt med uppföljning och utvärdering.

På Visma Enterprise har vi med hjälp av en extern leverantör använt följande modell:  

 1. Hälsoanalys
  Digital hälsoscreening inom sju olika områden, där medarbetaren får individuell återkoppling i form av en hälsoprofil. Svaren är konfidentiella och det är bara medarbetaren själv som får del av sin hälsoprofil. Ledningen erhåller en sammanställning av hälsan på grupp- och bolagsnivå samt resultatanalys och rekommendationer.
 2. Riktade hälsoerbjudanden
  Utifrån hälsoprofilen får medarbetaren riktade hälsoerbjudanden som passar de individuella behoven.
 3. Hälsoutmaning
  Tävling i lag under en begränsad tid. Utmaningen genomförs med hjälp av en mobilapp och alla tävlar utifrån sina egna förutsättning med aktiviteter inom de hälsoområden som medarbetaren själv vill förbättra.

Ledarskapet påverkar hälsan

Det finns flera studier som visar att ledarskapet påverkar medarbetarnas hälsa, både positivt och negativt. En lyckad friskvårdssatsning kräver därför att du samtidigt jobbar med ledarskapet i organisationen.

På Visma jobbar vi med en Performance Management-process, där man vid varje samtal stämmer av och säkerställer att medarbetaren väl känner till vad som förväntas av honom eller henne. Det skapar en tydlighet och kan även underlätta prioriteringen vid hög arbetsbelastning. Processen består av fyra samtal per år, där det första samtalet innefattar en utvärdering av föregående år, målsättning för kommande år samt planering av kompetensutveckling. Övriga tre samtal är uppföljningar och avstämningar, för att chefen ska kunna coacha medarbetaren på ett bra sätt. Självklart måste chefen, mellan dessa tillfällen, föra en löpande dialog med sina medarbetare, för att stämma av vardagliga situationer. En välskött Performance Management-process korrelerar även med hållbar affärsutveckling.

På Visma Enterprise mäter vi också vårt medarbetarengagemang, framförallt för att det är viktigt för verksamhetens framgång, men vi följer också upp resultatet i samband med vårt  friskvårdsarbete. Det är viktigt att våra medarbetare känner stolthet i att arbeta hos oss, för att också kunna trivas och må bra i vardagen.

Bra att tänka på:

* Hälsa handlar om mer än kost och motion

* Friskvård är en investering

* En friskvårdssatsning ska vara väl genomtänkt och fånga upp de som bäst behöver den

* Ledarskapet påverkar friskvården

* Gör större friskvårdssatsningar med jämna mellanrum, men glöm inte att jobba strategiskt även i vardagen

* Följ upp och utvärdera genomförda friskvårdssatsningar

 

Läs även vårt tidigare inlägg om friskvård!

https://www.visma.se/blogg/friskvardsbidrag-ska-inte-kosta-halsan/