Tillbaka till huvudmeny

Ett avslutande inlägg från våra summer interns

Nu har sex händelserika veckor nått sitt slut och våra summer interns har presenterat resultaten av de projekt dem arbetat med under sommaren. Vi har haft äran att ha tre fantastiska interns på plats och fått följa deras resa att agera projektledare och självständigt leda och genomföra ett affärskritiskt projekt här på Visma. Vi har fått insyn i deras varda både genom Vismabloggen och på Instagram, men är nu intresserade av att få veta, hur gick det för dem med projekten? 

Nu har sex händelserika veckor nått sitt slut och våra summer interns har presenterat resultaten av de projekt dem arbetat med under sommaren. Vi har haft äran att ha tre fantastiska interns på plats och fått följa deras resa att agera projektledare och självständigt leda och genomföra ett affärskritiskt projekt här på Visma. Vi har fått insyn i deras vardag både genom Vismabloggen och på Instagram, men är nu intresserade av att få veta, hur gick det för dem med projekten?

Ida Linderbrandt 

Hur har det gått med ditt projekt och vad blev resultatet?

Jag är nöjd med utfallet av vårt arbete, och lyckligtvis är även vår projektägare det! Adrians och mitt projekt mynnade ut i drygt 10 Tableau-rapporter som vi hoppas och tror kommer underlätta såväl den dagliga administrationen som vissa större strategiska beslut. Vi har arbetat tätt med slutanvändarna av våra rapporter, och tillsammans bildat oss en uppfattning om vilka behov som finns. Vårt arbete har varit en iterativ process, med prototypframtagning, testing och sedan förbättringar baserat på den feedback vi erhållit. Det visade sig vara ett bra upplägg, då de behov vi identifierade initialt ibland förändrades under processens gång.

Utöver det har vi också arbetat med ett sidoprojekt; att ta fram ett enhetligt mötesmaterial för de anbudsprocesser Visma engagerar sig i. Det finns många fördelar med att utvärdera anbud på ett enhetligt sätt, t.ex. blir det lättare att ställa olika case mot varandra när det är samma information som studeras från respektive fall. Jag gillade att ha två frågeställningar att växla mellan – Tableau-projektet som var datafokuserat och det betydligt mjukare arbetet med anbudsprocessen.

Vilken är din främsta lärdom från sommaren?

Att våga fråga! I början upplevde vi vår frågeställning som ganska otydlig och steg 1 blev att konkretisera vad vi förväntades leverera. Vi ställde massvis med frågor och fick väldigt bra svar som underlättade vårt arbete. Vi försökte behålla den inställningen under hela internshipet, och jag är övertygad om att det hade positiv inverkan på vårt slutresultat.

Bästa minnet du tar med dig?

Även om jobbet i sig varit lärorikt så kommer jag framförallt att minnas alla sociala aktiviteter. Vi har verkligen haft roligt tillsammans, och har spenderat mycket tid med både våra faddrar och övriga Visma-människor som vi lärt känna. Vi har varit ett bra gäng!

Adrian Bratteby 

Hur har det gått med ditt projekt och vad blev resultatet?

Jag upplever att projektet har gått alldeles utmärkt och efter att presenterat för alla intressenter så känns det som att de håller med om det. Ida beskrev ju resultatet av vårt projekt ganska detaljerat här ovan, så utan att överlappa för mycket tänkte jag egentligen bara tillägga lite vad resultatet bidrar till ur ett makroperspektiv.

I vårt första projekt med visualiseringar i Tableau så tog vi fram drygt 10 rapporter. En av de större var en samling av fyra dashboards som beskrev det finansiella läget på Visma Enterprise i nyckeltal, som t.ex Committed Monthly Recurring Revenue (CMRR) och Customer Base Value (CBV), samt nedbrytning av intäkter på olika instanser – t.ex produktnivå. Det traditionella sättet att ta reda på motsvarande information har varit att manuellt plocka fram datan i excel/google sheets som sen har förmedlats i form av en presentation på ett möte. Nu kan istället alla som är intresserade få direktaccess till informationen på ett dynamiskt, interaktivt och lättöverskådligt sätt.

Vilken är din främsta lärdom från sommaren?

Att alltid gå till botten med vad behoven faktiskt är! Det kan vara svårt att beskriva vad man behöver i form av funktionalitet. Genom att fråga en extra gång vad användaren faktiskt har för behov, kan man ibland komma fram till att den bästa lösningen kanske ser annorlunda ut än vad som först efterfrågats.

Om du skulle beskriva den här sommaren med en glassort, vilken glassort skulle det vara och varför?

Ben & Jerry’s Half baked – Det bästa från två världar

Jakob Hedström 

Hur har det gått med ditt projekt och vad blev resultatet?

Projektet tycker jag har gått bra och jag är stolt över vad jag har åstadkommit under mina 6 veckor här på Visma. Jag känner att jag satt ett avtryck, då mitt arbete verkar ha uppskattats från andra inom organisationen. Resultatet av det jag kommit fram till kommer förhoppningsvis att bli startskottet mot en mer analytisk och digitaliserad marknadsföringsprocess.  

Vilken är din främsta lärdom från sommaren?

Under min tid har jag fått agera lite som en visionär. Det är klurigt att hitta en kompromiss av vad som är mest värdefullt och vad som är genomförbart. Som student får man påminna sig om vad som är praktiskt möjligt och inte bli alltför teoretisk. En sådan arbetsroll har varit oerhört lärorik för mig.   

Vilka är dina bästa råd till framtida summer interns på Visma?

Mitt projekt och vägen fram till målet har baserats mycket på att diskutera och få information genom möten med folk runt om i divisionen. Det gav mig tidigt en ganska bred kunskap och jag kunde snabbt knyta många värdefulla kontakter. Jag rekommenderar att man oavsett projekt vågar gå ut och boka massa möten, bara för att få lite insikt i saker och ting. Det är både roligt och nyttigt och det behöver nödvändigtvis inte vara 100% kopplat till just ditt projekt. 

Här är vi tillsammans med våra faddrar som både agerat bollplank och anordnat flera roliga aktiviteter för oss under sommaren!

Vi på Visma vill rikta ett stort tack till er Ida, Adrian och Jakob. Vi är djupt imponerade över era insatser och tacksamma över såväl resultaten, som att ha fått spendera sommaren tillsammans med er!  

Är du nyfiken på att veta mer om livet på Visma?

På våra karriärsidor finns alla våra lediga tjänster. Där kan du även läsa mer om hur det är att jobba i Nordens ledande IT-koncern. Kanske är du, precis som detta gäng, sugen på att vara en del av vårt summer internship nästa år? Här kan du läsa mer om våra möjligheter för studenter och nyexade.