Tillbaka till huvudmeny

En Affärsbarometer med stora förändringar

Visma Advantages Affärsbarometer våren 2020 visar att coronakrisen slår hårt mot små och medelstora företag. Det är allvar nu.

Sveriges småföretagare fortsätter klättra under högkonjunkturen.
Sveriges småföretagare fortsätter klättra under högkonjunkturen.

Visma Advantages Affärsbarometer våren 2020 visar att coronakrisen utsätter svenska företag för ekonomiska centrifugalkrafter som kan tvinga även mycket stabila byggen ned på knä. Inget företag vill sjunka. Så alla företagare simmar. Och det finns livbojar i sikte. Men hur många kommer fram i tid?

Sedan år 2011 har Visma Advantage undersökt framtidsutsikten hos små och medelstora företag. Två gånger per år skickas ett frågebatteri med fokus på framtida försäljning, inköp och företagens vilja att anpassa beslut och (inköps)processer till en stigande miljömedvetenhet i samhället i stort, ut till små och medelstora företag över hela Sverige.

Men den här vårens undersökning skiljer sig från allting vi har sett tidigare.

affarsbarometern2020frvntanfrsljning

Det är dramatiska förändringar jämfört med hösten 2019. Många företag kippar efter luft när hela branscher och marknader uppvisar aktivitetsnivåer ur ett försäljningsperspektiv som mest av allt liknar den raka linje som uppstår när elektroder avläser ett mänskligt hjärta som stannat.

affarsbarometern20112020vismaadvantage

Situationen är akut. Företagen blöder pengar och kompetens. Och beprövade verktyg och metoder för att lösa problem är inte möjliga att använda.

“När en kris kommer så här snabbt är den väldigt svår att parera. Redan nu kan vi se att 9 av 10 små och medelstora företag har påverkats negativt av krisen. Men genom relevanta statliga initiativ och åtgärder kan många företag få tid att fatta bättre beslut. Därför är det avgörande att politikerna är tydliga i sin kommunikation. Det måste finnas en grund för svenska företag att fatta beslut på”

Henrik Salwén, vd Visma Advantage

Siffror från Affärsbarometern

91 procent av företagen i undersökningen uppger att de påverkas negativt av coronakrisen och dess effekter – och hela 47 procent riskerar att behöva säga upp medarbetare under den närmaste tiden: 27 procent svarar “ja” på frågan om uppsägning av personal och drygt 20 procent “kanske”. För en mindre del av de små och medelstora företagen i Vismas Affärsbarometer, 11 procent, har coronakrisen även inneburit att de identifierat nya affärsmöjligheter, men de är i tydlig minoritet. 89 procent svarar blankt “nej” på frågan om coronakrisen har gett dem nya öppningar att skapa kundvärden och intäkter.

Läs pressmeddelandet om Vismas Affärsbarometer

För vissa branscher är resultaten från Vismas Affärsbarometer nästan att beskriva som osannolikt tydliga. Ett exempel är de företag som verkar inom kultur-, nöjes- och fritidssektorn. Här uppger hundra procent att de tror på en minskad försäljning de närmaste sex månaderna. Motsvarande siffra för den undersökning som genomfördes hösten 2019 är drygt elva procent. Störst framtidstro återfinns inom jordbrukssektorn. Här tror knappt 21 % av företagen att försäljningen ska öka de närmaste sex månaderna.

Visma Advantages undersökning visar också att en majoritet av företagen, 56 procent, ännu inte vidtagit några generella åtgärder för att motverka att verksamheten skadas, medan drygt 29 procent redan har fattat beslut om åtgärder som är kopplade till medarbetare. Att sänka kostnaderna, snabbt, har blivit ett övergripande mål.

Affärsbarometern och branscherna

Där små tillverkningsföretag är en viktig del av Norrlands kustband och inland, är företag inom tjänstesektorn dominerande delar av näringsliven i Stockholm och Göteborg. Det här får genomslag även i Affärsbarometern, även om sambandet inte är linjärt. Tjänstesektorns roll för tillväxt, produktivitet och sysselsättning i vårt land beskrivs kanske bäst genom att konstatera att den står för cirka två tredjedelar av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. 

Företagens syn på framtiden har kraftigt försämrats på väldigt kort tid. Nedgången i framtidstro är massiv och sträcker sig över hela landet och över i stort sett alla branscher. Under de nio år som vi har undersökt framtidsutsikterna bland svenska företag har vi aldrig sett något liknande. Det är mycket viktigt att vi alla förstår allvaret i situationen och att motåtgärder för att hjälpa företagen och företagarna sätts in. Det måste göras snabbt. Varje dag räknas.

Henrik Salwén, vd Visma Advantage

Och dessa tjänsteföretag faller nästan fritt i undersökningen. Av företag verksamma inom hotell och restaurang gör drygt 87 procent bedömningen att tiden fram till månadsskiftet september/oktober 2020 kommer att innebära minskad försäljning. Det är en försämring med 25 procent jämfört med höste 2019. Även i detaljhandeln är framtidsutsikterna sett genom företagens ögon dystra. Här tror knappt 82 procent på en negativ försäljningsutveckling. Nu skulle man kunna tro att det här är extremexempel. Men det stämmer inte. Trenden är tydlig. Coronakrisen tar med sig nästan alla företag och branscher på en långvandring de inte har bett om. Eller önskat sig. Färdkosten är ofta mager, varför statens insatser för företagens framtida konkurrenskraft och överlevnad är viktig för att inte säga avgörande.

Allt om Affärsbarometern

Företagen, coronakrisen och staten

Den 25 mars presenterade regeringen ett krispaket för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats hårt av coronakrisen. Målet är att minimera antalet konkurser och ge företagen en möjlighet att “övervintra” krisen. Åtgärderna har stöd av samtliga partier i Sveriges riksdag. Allvaret i situationen kräver samarbete – och samarbetar gör de.

Det här är några av de insatser som föreslagits och genomförts::

 • En statlig lånegaranti som innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till främst små och medelstora företag som drabbats hårt av coronakrisen.
 • En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni. För enskilda näringsidkare gäller en motsvarande nedsättning av egenavgifterna.
 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader där staten – med vissa villkor – bär kostnader för företag verksamma inom särskilt utsatta branscher – exempelvis sällanköpshandel, restaurang och hotell.

De mindre företagen och dess branschorganisationer har många andra önskemål än de som nu erbjuds från politiskt håll. Faktum är att de insatser som staten fram till nu har levererat ofta handlar om lån. Pengar som ska förstärka små och medelstora företags likviditet, men som också ska återbetalas. Det ses av många mindre aktörer som ett problem. Det är lätt att förstå varför. För det finns i skrivande stund ingen bortre gräns för denna kris. Och att då överleva genom att låna pengar till ränta ger skyhöga insatser.

Visma Advantage fortsätter att bevaka våra kunders intressen

Coronakrisen slog på kort tid och med kraft till mot både Sverige och världen. Visma Advantage är inköpspartner till drygt 15 000 företag över hela Sverige. Vi fortsätter att bevaka situationen ur våra kunders perspektiv. De små och medelstora bolagen är en central del av svensk ekonomi. Här skapas fyra av fem arbetstillfällen, här digitaliseras viktiga delar av det svenska näringslivet. Våra kunder har naturligtvis en särskild plats i vår arbetsvardag. Och så länge denna mycket speciella situation råder håller vi dem uppdaterade via vår inköpsportal om hur Sveriges viktigaste B2B-leverantörer anpassar bland annat leveranser och kundkontakter till utvecklingen.

Inköp för företag
Fler än 15 000 små och medelstora företag sköter sina inköp via Visma Advantage. Frakter och IT-produkter för hemmakontor är exempel på inköpsavtal som finns tillgängliga för kunder till företaget.

Prova tjänsten i 90 dagar för 0:-

Mest populära

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.