Tillbaka till huvudmeny

Ekonomisk Insikt i Visma Window

Offentlig sektor: Chefer kan enkelt ta fram lättläst statistik i Visma Window, när en ny integration gör det möjligt att koppla RoR till analysverktyget Insikt.

Insikt hämtar data från ett lager som uppdateras varje natt.
Insikt hämtar data från ett lager som uppdateras varje natt.

Vad gör en verksamhetschef i kommunen när en rapport visar att kostnaden för exempelvis förbrukningsmaterial har dubblerats under det senaste kvartalet? Kontaktar ekonomikontoret, för att veta vad och vilken del av verksamheten som orsakat förändringen?

Ju enklare det är för resultatansvariga chefer att själva ta fram statistik för den egna avdelningen, desto bättre. Det ger bättre kontroll, ökar ansvarskänslan och sannolikheten för att rätt beslut ska fattas. Dessutom frigör det mycket tid för ekonomerna.

Integration mellan Insikt och RoR

Insikt är ett smidigt och kraftfullt analysverktyg som inom kort har en full integration till Visma Affärslösningar. Det gör det enkelt för chefer att ta fram alla siffror de behöver med några få klick i Visma Window, det gemensamma gränssnittet för alla som använder Visma Public Business Suite.

Snygg grafik och möjligheten att få en signal när utfallet avviker från budget gör det lätt att konsumera informationen.

– Utifrån din behörighet väljer du själv vilken nivå du vill ha information om och kan borra dig ända ner till enskilda fakturor. Snygg grafik och möjligheten att få signalerar när något avviker från budget, gör det lätt att konsumera informationen, säger Thomas Eriksson, applikationskonsult på Visma Enterprise.

Informationen hämtas från ett datalager som uppdateras varje natt. Det garanterar att alla alltid tittar på samma utfallssiffror från RoR och samtidigt behöver inga frågor ställas direkt till databasen. Du har också möjlighet att koppla in fler datakällor från exempelvis löne- eller fastighetssystemet.

Enkelt att komma igång

I kartvyn kan du på ett visuellt tilltalande sätt välja vilka enheter du vill se uppgifter för.

– För att få fram informationen gör du enkla urval direkt i gränssnittet. Om du är förskolechef kan du till exempel mappa alla enskilda förskolor på en karta och lägga den till rapporten. Du kan också göra ett urval så att ansvariga för enskilda förskolor bara kan se data som berör den egna enheten.

Parallellt med att bygga en integration har ett antal standardrapporter tagits fram, som gör det extra enkelt för kommunerna att komma igång.

– Bättre grafik och möjligheten att distribuera och vrida och vända på informationen innebär stora fördelar jämfört med befintliga rapportverktyg, säger Thomas Eriksson.

 

Vill du veta mer om möjligheten att använda Insikt för Visma Public Business Suite? Kontakta oss:

[email protected]