Tillbaka till huvudmeny

Ekonomiavdelningen och molnet

Varför ägna hundratals timmar åt att skriva in siffror manuellt när det går att automatisera? Om du ser ny teknik som en tröskel, kanske du bara inte sett vad som finns på andra sidan?

Ekonomiavdelningen och molnet

År 2020 kommer algoritmer att förändra beteendet hos mer än en miljard arbetare, enligt Gartner Symposium/ITxpo. De menar att intelligenta algoritmer och maskininlärning kommer att påverka det dagliga arbetet alltmer genom att förutse händelser och beteenden.

Denna pågående transformation märks tydligt på ekonomiavdelningar, där olikheterna mellan de digitala och traditionella blir allt större. Inte minst vad gäller effektivitet och hur man använder sig av exempelvis analyser och rapporter i det dagliga arbetet.

Ekonomiavdelningen i ledartröja

Val och prioriteringar vid digitalisering är A och O för att förändra sättet man jobbar på och ta tillvara på de möjligheter till effektivisering som öppnas. För ekonomiavdelningen kan detta förändringsarbete vara ett tillfälle att ta ledartröjan inom verksamheten vad gäller ett nytt datadrivet sätt att jobba.

Attestering av fakturor. Vad händer sedan?

Av de vanligaste ekonomiska och administrativa processerna är det enligt Vismas Digitaliseringsindex 2018 attestering av fakturor och tidrapportering som svenska företag och organisationer främst digitaliserar. Flera andra processer som lika enkelt skulle kunna automatiseras ligger efter i digitaliseringstakt.

Molnet driver förändring

Att välja ett molnbaserat affärssystem kan vara en kickstart för att automatisera era processer. De stora möjligheterna till anpassning och tryggheten i att alltid jobba med den senaste tekniken (utan att själva behöva uppgradera och installera) gör att ekonomifunktionen kan fokusera på avvikelser, analyser, uppföljningar och strategi framför manuell hantering av återkommande uppgifter. Som en bra start.

Webbinar: Visma.net med fokus på ekonomi och administration

Detta inlägg bygger på en artikel producerad av Brand Studio i samarbete med Visma som tidigare publicerats på Dagens Industri.

Mest populära