Tillbaka till huvudmeny

Efterannonsering – nödvändigt för att öka antalet anbud

Ett sätt att öka andelen anbud per upphandling kan ske genom efterannonsering. Självklart stödjer Visma TendSign processen för efterannonsering.

Efterannonsering

Ett sätt att öka andelen anbud per upphandling kan ske genom efterannonsering. De menar Upphandlingsmyndigheten som redogör för de skyldigheter som finns, enligt upphandlingslagstiftningen, när det gäller att efterannonsera upphandlingar som överstiger tröskelvärdena.

Huvudsyftet är att skapa insyn och transparens. Det innebär bland annat att den upphandlande myndigheten eller enheten ska meddela vilka leverantörer som tilldelats kontrakt eller ramavtal. Konkurrensverket har påpekat att det i Sverige förekommer brister i efterannonseringen av upphandlingar vilket leder till bristfällig statistik och minskad
transparens av offentliga affärer.

Visma TendSign processen för efterannonsering
Efterannonsering är en grundläggande del av offentlig upphandling och självklart stödjer Visma TendSign processen för efterannonsering när din upphandling är avslutad. Med den integrerade annonseringsfunktionen tas automatiskt rätt formulär fram och samtliga obligatoriska fält fylls i baserat på tidigare angivna uppgifter i arbetsprocessen.

Vi menar att annonsering av upphandlingar, ändringar och beslut ger både offentliga och privata organisationer möjlighet att nå en så stor marknad som möjligt.

Mest populära