Tillbaka till huvudmeny

Efterannonsering – nödvändigt för att öka antalet anbud

Ett sätt att öka andelen anbud per upphandling kan ske genom efterannonsering. Självklart stödjer Visma TendSign processen för efterannonsering.

Efterannonsering

Ett sätt att öka andelen anbud per upphandling kan ske genom efterannonsering. De menar Upphandlingsmyndigheten som redogör för de skyldigheter som finns, enligt upphandlingslagstiftningen, när det gäller att efterannonsera upphandlingar som överstiger tröskelvärdena.

Huvudsyftet är att skapa insyn och transparens. Det innebär bland annat att den upphandlande myndigheten eller enheten ska meddela vilka leverantörer som tilldelats kontrakt eller ramavtal. Konkurrensverket har påpekat att det i Sverige förekommer brister i efterannonseringen av upphandlingar vilket leder till bristfällig statistik och minskad
transparens av offentliga affärer.

Visma TendSign processen för efterannonsering
Efterannonsering är en grundläggande del av offentlig upphandling och självklart stödjer Visma TendSign processen för efterannonsering när din upphandling är avslutad. Med den integrerade annonseringsfunktionen tas automatiskt rätt formulär fram och samtliga obligatoriska fält fylls i baserat på tidigare angivna uppgifter i arbetsprocessen.

Vi menar att annonsering av upphandlingar, ändringar och beslut ger både offentliga och privata organisationer möjlighet att nå en så stor marknad som möjligt.

Mest populära

  • Nya löner för 2023 är på plats – så här påverkas du

    Kommunal tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har nu fattat beslut om det sista avtalsåret. De är överens om hur mycket lönerna ska öka under 2023 och har fått till en kraftig ökning av avtalets lägstalön. Samtidigt skjuts förhandlingen om låglönesatsningen till nästa år.

  • Beräkna dygnsvila i realtid

    Från 1 oktober 2023 gäller nya regler kring vilotid för medarbetare i kommuner och regioner. Hur kan du möta de nya kraven på bästa sätt? Vi frågade Jerker Wall, produktmarknadsansvarig för schema- och bemanningssystemet Medvind WFM.