Tillbaka till huvudmeny

Digitaliserad socialjour – snabbare, säkrare, mänskligare

En socialjour behöver agera snabbt när någon far illa. Men bara en tredjedel av Sveriges kommuner har idag en helt digital lösning för socialjourens hantering av akuta ärenden.

e-socialtjänst

En socialjour behöver agera snabbt när någon far illa. Beslut ska fattas så att den som ska ingripa vet vad som ska göras. Hur går det till i Sveriges kommuner idag? Hur digitala är våra socialjourer? Vi på Visma har frågat och fått svar från 166 kommuner.

Bara en tredjedel av Sveriges kommuner har idag en helt digital lösning för socialjourens hantering av akuta ärenden. En knapp tredjedel använder digital signering av beslut men kommunicerar i övrigt med fax, via telefon eller öga mot öga. Och en dryg tredjedel använder enbart fax, telefon och personlig kontakt.

Kommunernas enheter för individ- och familjeomsorg, inom socialförvaltningarna, hjälper till när barn far illa i sin hemmiljö, när missbrukare måste få hjälp eller när någon är utsatt för hot eller våld. Sker detta utanför kontorstid har de flesta kommuner en socialjour som tar hand om akuta ärenden, ärenden som inte kan vänta på handläggning av ordinarie handläggare under kontorstid.

Omständig manuell process

Att hantera sådana ärenden via fax eller vänta på att en beslutsfattare ska skriva under ett beslut på papper är tidskrävande. Dessutom innebär det en relativt osäker hantering av sekretessbelagd information ‒ vi läser då och då i media om papper som blivit liggande i faxen eller hamnat i fel postfack. Att det är en omständig process kan man utläsa av ett av de svar vi fick in:

‒ Vi har avtal med en grannkommun om socialjour på obekväm tid. Vi har en jourtelefon och en bärbar fax. Om något händer ringer socialjouren på jourtelefon och informerar den politiker som har jour, därefter faxar de papperet som ska skrivas under och vi faxar tillbaka.

Digital process ger mer tid för mänsklig kontakt

Det borde vara självklart idag att hantera dessa ärenden digitalt. En digital process förenklar hanteringen. All kommunikation sker säkert, den som är behörig visar det genom att identifiera sig elektroniskt. Underskrifter av beslut görs digitalt. Och dagen efter, när den ordinarie personalen ska fortsätta handläggningen av ett ärende, finns alla handlingar dokumenterade och åtkomliga för rätt personer. En del kommuner är på gång att digitalisera, så här svarar en av dem:

‒ Vi dokumenterar i våra respektive ordbehandlingsprogram eller verksamhetssystem och sedan använder vi fax. Frågan om kommunikation med socialjouren är högaktuell och just nu diskuteras olika lösningar för vi vet att fax är på väg att ersättas med andra former av kommunikationsmedel. Säker e-post skulle kunna vara en lösning.

Med bra digitala hjälpmedel kan resurserna användas bättre. Det vill säga människorna som jobbar på socialjouren kan göra det de är utbildade för och brinner för i sin profession ‒ ta hand om andra människor som behöver dem.

 

Vill du veta hur Visma E-socialtjänst kan förenkla socialjourens arbete?

Läs mer och anmäl dig till en visning!


 

Mest populära