E-Socialtjänst

Visma E-Socialtjänst är en säker, effektiv och elektronisk kommunikationslösning för användning inom socialjouren.

En socialjour tar hand om akuta ärenden inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg som inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare under kontorstid. Tidigare har deras arbetssätt varit tidskrävande och inneburit en relativt osäker hantering av sekretessbelagd information. Pappersblanketter ifyllda med känslig information har skrivits ut och skickats vidare för påskrift av socialnämndens ordförande. En process med flera manuella steg.

Visma E-socialtjänst består av en säker elek-tronisk plattform för kommunikation samt av ett antal e-tjänster för enkel hantering. På socialjouren matar en handläggare in alla uppgifter samt laddar upp handlingarna via e-tjänst på ett säkert sätt till e-tjänstplattformen. Handläggaren kan välja mottagare i form av aktuell kommuns ordförande för socialnämnden. Denna notifieras via SMS eller e-post innehållandes en länk till dokumentet på e-tjänstplattformen. Ordföranden identifierar sig via SITHS eller e-legitimation, tar del av handlingen och signerar den. Handläggaren notifieras därefter och tar del av beslutet som signerades.

Lösningen ger en effektivare handläggnings-process, flexiblare tillgänglighet för socialnämndens ordförande vid godkännande och säkrare hantering av sekretessbelagd information.

Hela lösningen bygger på komponenter från Vismas e-tjänstplattform.

  • Inloggning med SITHS eller e-legitimation hanteras av Vismas Federationstjänst.
  • E-tjänster som används av socialjourens personal är utvecklade i Vismas E-Formulärtjänst.
  • Kommunikationen mellan socialjourens personal och ordförande använder Vismas Organisationstjänst
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.