Tillbaka till huvudmeny

Digital transformation kan öka din tillväxt

En modern CFO brukar inte nöja sig med att godkänna investeringar i teknologisk hård- och mjukvara, utan försäkrar sig även om affärsvärdet på investeringarna.

Väx genom digital transformation. Bild: Freepik

Utifrån minskade arbetskostnader beräknas ROI på varje investering. Syftet är att öka processeffektivitet och de anställdas produktivitet genom modernisering med hjälp av nya teknologier.

En lämplig början är ekonomichefens egen avdelning med redovisning och finansiering. Med molnbaserad programvara och automatisering kan processerna inom redovisning och ekonomisk administration effektiviseras. E-faktura, elektronisk betalning och avstämningar, samt e-attest är exempel på processer som kan schemaläggas och på så sätt automatiseras.

För de som vill gå ett steg längre finns RPA (Robotic Process Automation) som exempel på ny teknologi. RPA fungerar som en digital medarbetare och är egen användare i befintliga system. RPA tar hand om det repetitiva och tröttsamma, manuella arbete som typiskt sett brukar utföras av en eller ett par personer. Inga nya implementationer eller integrationer behövs. Många finansiella ledare förutspår att RPA kommer att ha stor inverkan på deras organisationer inom de närmaste åren.

Prediktiv dataanalys är en teknologi med ökande antal användningsområden. Analysen omfattar en mängd olika tekniker som exempelvis prediktiv modellering och maskininlärning. Syftet är att analysera aktuella och historiska fakta för att göra förutsägelser om framtida möjligheter och risker. Verktyget ger transparens och möjligheten att fatta beslut utifrån annars okända förutsättningar. Ett av de mest kända användningsområdena är kreditvärdering, som används inom finansiella tjänster. Scoringmodeller behandlar kundens kredithistoria, låneansökan och kunddata för att rangordna individer efter deras sannolikhet att klara framtida betalningar i tid.

Tillgång till aktuell information är avgörande för alla verksamheter, och det företag som har tillgång till informationen före sina konkurrenter kan agera mer beslutsamt och genomtänkt utifrån nya förutsättningar. Den snabbast växande kategorin inom finansiell teknologi är molnbaserade, administrativa tjänster som avser företagens prestation genom hela bolaget. Det kan gälla lagerhantering, finans och redovisning, HR, affärsverksamheten och andra delar av verksamheten.

Drivkraft för effektivisering och digital transformation

Företag som väljer ett molnbaserat affärssystem får ofta en stark drivkraft för effektivisering och för en mer omfattande digital transformation av hela organisationen. Genom att samarbeta med CIO eller CTO samt varje avdelningschef, kan en modern CFO ta fram ekonomiska förutsättningar för teknologiska investeringar inom andra områden av verksamheten, exempelvis distribution, order/lager/inköp, sälj och marknadsföring.

Här följer tre tips för att driva frågor om ny teknologi:

  1. Delta i diskussioner inom hela organisationen om hur man bäst skaffar teknologier som håller vad de lovar och ta hänsyn till den snabba utvecklingen av molnbaserade lösningar. Ska företaget köpa, hyra eller bygga internt? I dessa överväganden bör fokus vara på effektivitet i lika stor utsträckning som på kostnad.
  2. Hjälp avdelningarna att proaktivt möta utmaningar och möjligheter. Beräkna värde och avkastning av teknologiska investeringar, och försäkrar dig om att företaget budgeterar sitt kapital tillräckligt väl för systemimplementering, hantering av processförändringar och utbildningskostnader.
  3. Fråga affärsenheter och funktionsledare inför den årliga budgetprocessen om deras behov av de lovande nya teknologier du ser, samt kategorisera dem efter mognad. Du kan därefter arbeta med vare avdelningsansvarig för att bedöma kostnader och fördelar med varje lovande teknologi – idag och om 2-3 år. Denna granskningsprocess hjälper organisationen att bedöma vilken teknologisk investering som bör ha högst prioritet samt den rätta inträdespunkten för varje initiativ.

Även företag med komplexa behov byter numera till molnbaserade affärssystem utan att kompromissa med funktionalitet, stabilitet eller prestanda. Visma.net är ett affärssystem byggt i molnet. Komplett med ekonomi, lager och logistik samt hantering av reseräkningar och utlägg. Vi ser att intresset för Visma.net från större bolag har fått en markant ökning.

Vill du veta mer? Anmäl dig till webbinar.

Se lediga tider och boka!