Tillbaka till huvudmeny

Det “nya normala” kräver förändrat ledarskap

Många är överens om att det finns ett arbetsliv som kan definieras som före respektive efter pandemins utbrott. Allt oftare hörs uttryck som “den hybrida arbetsplatsen” som det nya normala. Den nya normen ställer nya krav på bland annat ledarskapet.

""

När de nya hybridlösningarna ska etableras kommer det innebära ett paradigmskifte för många organisationer. I en undersökning gjord av Executives Global Network’s vittnar ledare om att de största ledarutvecklingsbehoven framåt kommer att handla om ledarskap som baseras på hybridarbetsliv, distansledarskap och självledarskap. En ledare behöver ha förmågan att leda på distans och fortsatt skapa känslan av sammanhang, samarbete och psykiskt välmående för var och en i företaget. 

Närmare två tredjedelar av ledarna menar att förväntningarna på deras eget jobb kommer att förändras markant kommande år och hela 75% är osäkra på hur de ska leda sig själva genom denna transformation.

5 tips till framtidens ledare för att klara av morgondagens utmaningar:

  1. Utveckla din förmåga att utöva ledarskap på distans
  2. Prioritera och ta dig tid att fånga trender och främja innovation
  3. Stärk ditt och andras självledarskap
  4. Främja tillit och kommunikation i den virtuella världen
  5. Eliminera Tech utmattning

Bland de viktigaste affärsutmaningarna kommande år visar undersökningen att ledarna säger att det handlar om digital transformation, innovation samt kompetensförsörjning och tillväxt. Men även förmågan att hitta sin roll i ett ändrat hållbarhetslandskap och hantera omställningen till följd av pandemin är utmaningar som väntar runt hörnet.

Artikeln grundar sig på Executives Global Network’s första Leadership report baserad på en undersökning bland 2300 företagsledare i 13 länder i Europa.

Läs EGN’s pressmeddelande här!

Mest populära