Det “nya normala” kräver förändrat ledarskap

Många är överens om att det finns ett arbetsliv som kan definieras som före respektive efter pandemins utbrott. Allt oftare hörs uttryck som “den hybrida arbetsplatsen” som det nya normala. Den nya normen ställer nya krav på bland annat ledarskapet.