Tillbaka till huvudmeny

Den blågula högkonjunkturen uttryckt i procent

Vismas Affärsbarometer är en blodtrycksmanschett runt armen på småföretagar-Sverige. Våren 2017 genomfördes undersökningen för trettonde gången. Resultatet: ett övertryck på 120 och ett undertryck på 60. Bra, på gränsen till mycket bra.

Sveriges småföretagare fortsätter klättra under högkonjunkturen.
Sveriges småföretagare fortsätter klättra under högkonjunkturen.

Vismas Affärsbarometer är en blodtrycksmanschett runt armen på småföretagar-Sverige. Våren 2017 genomfördes undersökningen för trettonde gången. Drygt 14 000 småföretagare tillfrågades hur de ser på bland annat försäljningsutsikterna för den egna verksamheten, där perspektivet är de närmaste sex månaderna. Resultatet: ett övertryck på 120 och ett undertryck på 60. Bra, på gränsen till mycket bra. Högkonjunkturen fortsätter.

Hälften av småföretagen, 50 procent, tror på en ökad försäljning under de kommande sex månaderna. Det är en ökning med tre procentenheter sedan förra undersökningen i höstas, och även en liten ökning jämfört med förra vårens resultat. Bland de småföretagare som tror på ökad försäljning är tillgången till fler försäljningskanaler den mest förekommande anledningen till optimismen, vid sidan av säsongsberoende orsaker. Av de som trots allt tror att försäljningen kommer minska anges ökad konkurrens och minskad intern kapacitet som främsta skäl.

Karta över småföretagares framtidstro.

– Vi ser en fortsatt stark utveckling på marknaden i Sverige. Trots en hel del oro i omvärlden och politisk osäkerhet så har små och medelstora svenska företag medvind. Att deras framtidstro har vuxit ytterligare är ett tydligt tecken på att högkonjunkturen är fortsatt stabil, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

Vill du också vara med i höstens undersökning?
Klicka bara här och skriv in din mejladress. »

Branscher med högst framtidstro 

 1. Reklam/PR/Kommunikation (63 procent)
 2. Affärs- och organisationsutveckling (63 procent)
 3. IT och Telekom (62 procent)

Branscher med lägst framtidstro

 1. Kultur/Nöje/Fritid (33 procent)
 2. Redovisning/Revision (34 procent)
 3. Transport/Åkeri (37 procent)

Varför högkonjunkturen gör de optimistiska än mer optimistiska

Kommunikationsbranschen är på många sätt en spegelbild av tillståndet i svensk ekonomi. Högkonjunktur – kommunikationsbranschen går ofta bra. Lågkonjunktur – mindre jobb för företag inom reklam, pr och opinionsbildning. Därför är det inte en slump att de småföretag som verkar inom kommunikationsskrået verkligen tror på den närmaste framtiden. Även inom teknikdrivna branscher är framtidstron stark. Digitaliseringen ökar inte bara vridmomentet i hela den svenska ekonomin, den föder också teknikutveckling – kanske som återbetalning till att teknikutvecklingen gjorde digitaliseringen möjlig.

Procenten visar riktningen.

Och när vi ändå är inne på digitaliseringen: en av de viktigaste faktorerna till att mer än hälften av företagen i Vismas Affärsbarometer ser positivt på de närmaste sex månaderna, är alltså kopplat till att antalet försäljningskanaler som små och medelstora företag har till sitt förfogande har ökat. Kraftigt. Tron på den egna försäljningen står med andra ord i direkt relation till de förbättrade möjligheter som den digitaliserade försäljningen har gett små och medelstora företag.

– Teknik- och tjänstesektorn präglas av en stark utveckling och innovation just nu. Därför känns det logiskt att företag inom dessa branscher ser extra ljust på framtiden säger Henrik Salwén.

Statistik från Vismas Affärsbarometer 2017
Tror du att företagets försäljning kommer att öka eller minska de kommande sex månaderna?

 • Öka kraftigt 6 %
 • Öka något 44 %
 • Vara oförändrad 36 %
 • Minska något 8 %
 • Minska kraftigt 1 %
 • Tveksam/vet ej 5 %

Vill du också vara med i höstens undersökning?
Klicka bara här och skriv in din mejladress. »

Vismas Affärsbarometer bygger på en enkät som besvarats av 815 små och medelstora svenska företag mellan den 1 och 20 april 2017. Enkäten skickades till 14 475 småföretagare över hela landet. Undersökningen har genomförts sedan 2011 och är en indikator på framtidstron bland små och medelstora företag. Detta är trettonde gången barometern tas fram. Den bifogade grafiken visar hur framtiden har bedömts vid de senaste undersökningstillfällena.

Läs mer: visma.se/affarsbarometern

För mer information, kontakta

Henrik Salwén, vd för Visma Advantage, 070-816 66 11, [email protected]

Om du vill komma i kontakt med deltagare i undersökningen för intervjuer på lokal eller regional nivå, kontakta Per Asplund, Visma Advantage, 010-141 29 18, [email protected]

Mest populära

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.