Tillbaka till huvudmeny

De 5 största trenderna inom cloud computing 2021

Året 2020 har gjort oss bekymrade över hur vi kan anpassa oss och överleva i en värld som ständigt förändras. Därför är ingen trend mer relevant än just cloud computing. Här är de 5 största trenderna inom cloud computing 2021.

År 2020 har inneburit att vi har varit tvungna att ändra de flesta av förutsägelserna för 2021. Trender som artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) kommer fortfarande att påverka hur vi lever våra liv under de kommande åren. Men det vi är mest bekymrade över nu är hur vi kan anpassa oss och överleva i en värld som ständigt förändras.

Därför är ingen trend mer relevant än cloud computing. Cloud är ryggraden i det datadrivna, appbaserade teknik-ekosystemet som har varit viktigt för att hjälpa oss att hantera Covid-19 och den föränderliga vardagen vi nu lever i. Allt från att spåra vem vi har varit i kontakt med till att leverera varor vid dörren, medicinering och hemmakontor har revolutionerats av molntjänster.

Fram till 2021 kan vi förvänta oss att hastigheten på denna förändring kommer att öka ytterligare när fler och fler företag nu söker efter molnlösningar och data som skickas från molnet till användarna blir mer integrerade i vårt dagliga liv. Enligt Forbes är detta några av de sätt vi kan komma att se under 2021.

1. Multi-cloud-metoder kommer att bryta ner hinder mellan molnleverantörer

De stora offentliga molnleverantörerna, som Amazon, Microsoft, Google, har en uppfattning att de alla kan erbjuda allt kunden behöver. Deras affärsmodell har involverat marknadsföring av sina plattformar som one-stop-shops, som täcker alla organisationens moln-, data- och datorkrav. I praktiken vänder sig dock branschen alltmer till hybrid- eller multi-cloud miljöer, med krav på att infrastruktur ska distribueras på flera modeller.

Detta innebär att användare har en ökande efterfrågan på de stora molnleverantörerna att bygga broar mellan sina plattformar, vilket strider mot deras affärsmodeller. De är alla beroende av sin egen förmåga att sälja högre molnkapacitet, samt ytterligare tjänster när deras kunder växer och expanderar.

Ett tillvägagångssätt som underlättar mer samarbete gör det inte bara möjligt för kunder att dra större fördel av den snabbt växande trenden för flera moln. Det kommer också att gynna företag som behöver dela data och få tillgång till partners i leveranskedjan, som alla arbetar med olika applikationer och datastandarder.

Multi-cloud är också ett område där vi sannolikt kommer att se ökad nivå av innovation från nystartade företag, med tjänster som förenklar processen mellan olika offentliga molnplattformar.

2. Hybrid- och lokala molnlösningar växer i popularitet

Att välja mellan en offentlig, privat eller hybrid molnmiljö har visat sig vara utmanande för många organisationer. Alla alternativ erbjuder fördelar och nackdelar när det gäller flexibilitet, prestanda, säkerhet och efterlevnad. Men eftersom ekosystemen i molnet har mognat har många upptäckt att det inte finns någon magisk lösning som passar alla. Hybrid- eller multi-cloud miljöer, där användarna väljer de delar av leverantörernas erbjudanden som passar deras behov, har vuxit i popularitet. Detta har lett till en situation där molnleverantörer har börjat omvärdera sina leveransmodeller.

Amazon och Google har till exempel traditionellt varit marknadsledande när det gäller att sälja på sina offentliga molnplattformar, medan Microsoft och IBM har varit mer flexibla när det gäller att möjliggöra för användare att distribuera molnverktyg och teknik över sina befintliga lokala nätverk. Nu verkar det som om dessa leverantörer har insett behovet av olika plattformar och strategier inom organisationer. Kanske genom att använda ett offentligt moln för att leverera innehåll medan du lagrar och bearbetar kunddata och annan kontrollerad information via privata eller lokala lösningar.

År 2021 kommer det också att finnas en växande efterfråga på endast molnlagring – rå lagring och datorkraft där företag bara kan ”lyfta och flytta” sina befintliga system till molnet utan att behöva anpassa dem för att köra på förinstallerad programvara eller tjänster. Behovet av att konsolidera dessa användarkrav kommer att vara en drivande kraft i riktningen för hur molntjänster kommer att utvecklas under 2021.

3. AI förbättrar effektiviteten och hastigheten för cloud computing

AI är en nyckelfaktor på flera sätt när vi pratar om teknik som anpassar sig till våra behov under 2021. Plattformarna ”Cloud-as-a-service” gör det möjligt för användare på nästan vilken budget och vilken kompetensnivå som helst att få tillgång till fantastiska maskininlärning funktioner. Såsom verktyg för bildigenkänning, språkbehandling och rekommendationer. Cloud kommer att fortsätta att underlätta spridningen av dessa revolutionerande verktyg i företag i alla storlekar och inom alla områden, vilket leder till ökad produktivitet och effektivitet.

Autonoma fordon, smart infrastruktur i städer och pandemiplanering är alla forskningsområden där effekten av smarta algoritmer som levereras via molntjänster kommer att bli väl använda på marknaden 2021.

Maskininlärning spelar också en viktig roll i logistikprocesser som håller datacenter flytande. Kylsystem, hårdvarunätverk och strömförbrukning i dessa känsliga och dyra miljöer kan alla övervakas och hanteras av AI-algoritmer för att optimera drift och minimera negativ påverkan på miljön. Forskning och utveckling inom detta område kommer sannolikt att fortsätta att leda till nya genombrott inom datacentrets hastighet och effektivitet.

4. Spel kommer i allt högre grad att levereras från molnet, precis som musik och filmer

Amazon gick nyligen med som en av de tekniska giganter och nystartade företag som erbjuder sin egen online spelplattform. Precis som med musik- och videostreaming, lovar ”cloud gaming” att revolutionera hur vi använder underhållningsmedier idag. Det genom att erbjuda omedelbar tillgång till stora bibliotek med spel som kan spelas på månadsabonnemang. Under 2020 lanserades nya speltjänster av Google, Microsoft och Nvidia, medan Sony redan har funnits i flera år. Även om nya Xbox- och Playstation-konsoler utvecklas och kostar cirka 500 dollar idag, förutspår branschexperter att de dagar då vi skulle behöva spendera hundratals dollar på ny hårdvara vartannat år för att hålla oss uppdaterade på spelfronten kan komma att ta slut, tack vare en ny tidsålder för molnspel.

5. Flera av oss kommer att arbeta med Virtual Cloud Desktops

Det handlar om hur hela miljön på vår arbetsstation levereras som en hanterad molntjänst till den bärbara eller stationära datorn vi arbetar med. Detta innebär att organisationer kan dra nytta av timbaserade abonnemang för den tid som anställda spenderar på sina maskiner. Detta eliminerar kostnaden för hårdvaruuppdateringar och behovet av att bli av med överflödig teknik.

Ibland känt som desktop-as-a-service, så erbjuds denna datormodell av Amazon via Workspaces-plattformen och Microsoft med Windows Virtual Desktop. Google erbjuder också funktionaliteten via sina Chromebook-enheter. I praktiken kan detta öka effektiviteten i hela arbetskraften genom att säkerställa att alla använder uppdaterad och synkroniserad teknik. Detta är också mycket säkert, eftersom alla enheter kan hanteras på ett centraliserat sätt, istället för att se till att alla i nätverket följer bästa praxis. När människor startar eller lämnar ett företag ökar eller minskar kostnaden bara när antalet timmar på plattformen ökar eller minskar. Denna flexibla funktionalitet innebär att virtuella stationära tjänster sannolikt kommer att bli alltmer populära de närmaste åren.

Den här artikeln är inspirerad av Forbes

Vill du lära dig mer om molnlösningar?

Läs mer här

Mest populära